Сура 112: Аль-Іхляс (Чистота)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Скажи: «Він — Аллаг — Єдиний,
2 Аллаг — Той, до Кого прагнуть,
3 не народив і не був народжений,
4 і ніхто не був рівним Йому!»