Сура 114: Ан-Нас (Люди)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Скажи: «Шукаю захисту в Господа людей,
2 Володаря людей,
3 Бога людей,
4 від зла спокусника зникаючого,
5 який зваблює серця людей,
6 від зла джинів і людей».