Сура 13: Ар-Рад (Грім)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Аліф. Лям. Мім. Ра. Це — знамення Писання. Зіслане тобі від Господа твого — істина, але більшість людей не вірує.
2 Аллаг — Той, Хто звів небеса без опори, яку б ви могли бачити. Потім Він утвердився на троні, підкорив сонце й місяць. Плинуть вони до визначеного строку. Керує Він справами й пояснює знамення — можливо, ви будете впевнені в зустрічі з Господом своїм!
3 Він — Той, Хто простяг землю й поставив на ній гори й річки. Із кожного плоду Він зробив дві пари. Він накриває ніччю день. Воістину, в цьому знамення для людей, які мислять!
4 Є на землі суміжні ділянки, виноградні сади, посіви, а також пальми – ті, які ростуть із одного кореня, й ті, які ростуть із різних коренів. Зрошуються вони тією самою водою, але Ми робимо одні з них кращими за смаком, ніж інші. Воістину, в цьому знамення для людей, які розуміють! [1]
5 Якщо ти дивуєшся чомусь, то подивуйся їхнім словам: «Невже ми, ставши прахом, постанемо в новому творінні?» Такі ті, які не вірують у Господа свого, такі ті, у кого на шиях пута, такі жителі вогню, де вони й будуть вічно!
6 Вони прагнуть від тебе лиха швидше, ніж добра, хоча ще раніше за них були приклади кари. Воістину, твій Господь дарує прощення людям за їхню несправедливість. Воістину, твій Господь — суворий у покаранні! [2]
7 Говорять ті, які не увірували: «Чому не зіслано йому знамення від Господа його?» Але ж ти тільки застерігач. І у кожного народу — свій провідник!
8 Аллаг знає те, що несе в собі жінка, скільки зменшилось і збільшилось у кожному лоні. Воістину, кожна річ у Нього має міру!
9 Знаючий потаємне й відкрите, Великий, Піднесений!
10 Однаково для Нього — чи хтось приховує своє слово чи промовляє його, чи хтось ховається уночі чи йде вдень. [3]
11 Ангели йдуть за людиною одні за одними — ззаду й попереду, охороняючи її за наказом Аллага. Воістину, Аллаг не змінює людей, доки вони не змінять самих себе. Та якщо Аллаг побажає людям зла, то ніщо не відверне його. І немає для них, замість Нього, покровителя!
12 Він — Той, Хто показує вам блискавку як страх і надію, і Він утворює важкі хмари.
13 Грім славить Його хвалою, а також ангели — від страху перед Ним. Він посилає блискавки, вражаючи ними, кого побажає. Сперечаються про Нього, а Він — могутній у карі!
14 Йому належить заклик до істини! А ті, яких вони кличуть, окрім Нього, ніяк їм не відповідають. Адже вони схожі на того, хто простягає руки до води, намагаючись піднести її до рота, але не може цього зробити. Молитва невіруючих лише омана. [4]
15 Усі, хто на небесах і на землі, а також їхні тіні вклоняються Аллагу, добровільно та примусово, зранку та ввечері.
16 Запитай: «Хто Господь небес і землі?» І скажи: «Аллаг!» Скажи: «Невже ви взяли собі у покровителі замість Нього тих, хто не має влади принести користь чи заподіяти шкоду навіть самим собі?» Скажи: «Чи рівні між собою сліпий і зрячий, чи рівні між собою темрява й світ­ло?» Чи вони вважають, що Аллаг має помічників, які творять так, як творить Він, а творіння Його схоже на їхнє? Скажи: «Аллаг — Творець кожної речі. Він — Єдиний, Всепереможний!»
17 Він проливає з неба воду, якою долини наповнюються відповідно до своїх розмірів. На своїй поверхні потік несе піну. Така сама піна з’являється й на тому, що вони плавлять у вогні, виробляючи прикраси або якесь начиння. Так Аллаг пояснює істину й неправду. Згодом піна зникне, а те, що приносить користь людям, залишиться на землі. Так Аллаг наводить притчі. [5]
18 На тих, які відповіли своєму Господу, чекає найкраще. А якби у тих, які не відповіли Йому, було все, що на землі й ще стільки ж, то вони неодмінно спробували б відкупитись. На них чекає гірка відплата, і притулком їхнім буде геєна. Який мерзотний цей притулок!
19 Невже той, хто знає, що зіслане тобі від Господа твого — істина, такий самий, як і сліпий? Воістину, згадують це тільки обдаровані розумом,
20 які виконують обіцянку перед Аллагом і не порушують заповіту;
21 які з’єднують те, що наказав з’єднувати Аллаг, мають страх перед Господом своїм і бояться суворої відплати;
22 які виявляють терпіння, прагнучи до лику Господа свого, звершують молитву, таємно й відкрито жертвують із того, чим Ми їх наділили, відштовхують зло добром. Чекає на них остання обитель –
23 сади Едену, куди вони ввійдуть разом зі своїми праведними батьками, дружинами й нащадками. До них будуть входити ангели через усі ворота:
24 «Мир вам за терпіння ваше!» Яка ж прекрасна остання обитель!
25 А на тих, які порушують обіцяне перед Аллагом після завіту з Ним, які розривають те, що Аллаг наказав з’єднувати, і які поширюють безчестя на землі — чекає на них прокляття й чекає найгірша обитель!
26 Аллаг збільшує наділ, кому побажає, й зменшує, кому побажає. Вони радіють земному життю, але життя земне в порівнянні з життям наступним — лише тимчасова насолода!
27 Говорять ті, які не увірували: «Чому не зіслано йому знамення від Господа його?» Скажи: «Воістину, Аллаг збиває зі шляху, кого побажає, та веде прямим шляхом того, хто до Нього навертається,
28 тих, які увірували й знайшли спокій для своїх сердець у згадуванні Аллага!» Хіба ж не в згадуванні Аллага знаходять спокій серця?
29 На тих, які увірували й робили добро, чекає блаженство та найкращий притулок!
30 Так Ми відіслали тебе до народу, раніше якого жили інші народи, щоб ти читав йому те, що Ми тобі відкрили. Але вони не увірували в Милостивого. Скажи: «Він — Господь мій, немає бога, крім Нього! На Нього я покладаюся й до Нього я повернуся!»
31 Якби через якесь [писання] рухались гори, виверталася земля чи говорили померлі, то це був би Коран. Але вся справа належить Аллагу. Невже ті, які увірували, не знають, що якби Аллаг побажав, то Він повів би прямим шляхом усіх людей? Тих, які не увірували, будуть і далі вражати лиха за те, що вони робили. Або вони будуть поряд із їхніми житлами, доки не прийде обіцяне Аллагом. Воістину, Аллаг не порушує обіцянки! [6]
32 Із посланців, які жили раніше за тебе, також глузували. Я давав їм певний час, а потім карав отих. Яким же було це покарання!
33 Невже Той, Хто наглядає за кожною душею й тим, що вона отримала, схожий на [ідолів]? Багатобожники додають Аллагу рівних у поклонінні. Скажи: «Назвіть їх! Чи ви розповісте Йому щось таке, чого Він не знає на землі, чи ваші слова — пусті?» Але видалися прекрасними для невіруючих їхні хитрощі й збили їх зі шляху! Кого Аллаг збив зі шляху, тому немає провідника!
34 На них очікує покарання в земному житті, а покарання життя наступного буде ще важчим! Але немає для них замість Аллага захисника!
35 Ось образ раю, обіцяного богобоязливим: там течуть ріки, а їжа та затінок невичерпні. Отакий кінець для богобоязливих, а кінцем для невіруючих буде вогонь!
36 Ті, яким Ми дарували Писання, радіють тому, що Ми зіслали тобі. Але є такі групи, які заперечують частину з нього. Скажи: «Мені наказано лише поклонятись Аллагу й не додавати Йому рівних у поклонінні. До Нього я закликаю й до Нього повернення!»
37 Отак Ми зіслали Коран арабською мовою як закон. Якщо ти підеш за їхніми пристрастями після того, як до тебе прийшло знання, то не буде тобі замість Аллага ні покровителя, ні захисника.
38 Ми відсилали посланців раніше за тебе й дарували їм дружин і нащадків. Але жоден посланець не міг показати знамення без дозволу Аллага. Для кожного строку — своє Писання.
39 Аллаг скасовує те, що побажає, і встановлює те, що побажає. У Нього — Матір Писання. [7]
40 Чи Ми покажемо тобі частину того, що обіцяли їм, чи тебе заберемо — ти повинен тільки передати одкровення, а відплата буде за Нами!
41 Невже невіруючі не бачать, як Ми зменшуємо їхню землю з країв? Вирішує Аллаг, і ніхто не скасує Його рішення. Він швидкий у відплаті! [8]
42 Хитрували й ті, які жили раніше за них, але всі хитрощі належать Аллагу! Він знає те, що отримує кожна душа. Скоро невіруючі дізнаються, кому належить остання обитель!
43 Ті, які не увірували, говорять: «Ніякий ти не посланець!» Скажи: «Достатньо Аллага як Свідка між мною та вами, а також тих, хто знає Писання!»

[1] «Суміжні ділянки» — переважна більшість тлумачів вважає, що маються на увазі розташовані поряд землі з різними ступенями родючості (за аль-Багаві).

[2] Ідеться про невіруючих, які вимагали від Пророка (мир йому і благословення Аллага) негайного дива — покарання (за ібн Касіром).

[3] Аль-Багаві відзначає, що це все «рівне в знанні Божому».

[4] Ібн Касір, посилаючись на переказ від ібн Аббаса, Катади й Маліка говорить, що під «істинним закликом» маються на увазі слова «немає бога, крім Аллага», тобто свідчення єдинобожжя.

[5] Аль-Багаві коментує: «Аллаг зробив ці слова прикладом істини й неправди. Мається на увазі, що неправда подібна до піни, яка зникне, а істина подібна до води й металу — вона залишиться в серці!»

[6] Ібн Касір, посилаючись на багатьох тлумачів, говорить, що під «обіцянкою» тут мається на увазі перемога ісламу в Мецці.

[7] Матір Писання: «Основа Книги — Захищена Скрижаль, яка не зазнає змін» (аль-Багаві).

[8] «Зменшуємо землю» — віддаємо землі невіруючих у власність мусульман (за аль-Багаві та іншими тлумачами).