Сура 24: Ан-Нур (Світло)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Це — сура, яку Ми зіслали та зробили обов’язком. Ми зіслали в ній ясні знамення — можливо, ви замислитеся!
2 Розпусника й розпусницю бийте сто разів — кожного з них. Нехай ваш жаль до них не переважить релігії Аллага, якщо ви віруєте в Аллага й в Останній День. І нехай свідками їхнього покарання буде група віруючих!
3 Розпусник може одружитися тільки з розпусницею чи багатобожницею, а розпусниця може вийти заміж тільки за розпусника чи багатобожника. А для віруючих це заборонено!
4 Тих, які звинувачують доброчесних жінок, але не можуть привести чотирьох свідків, бийте вісімдесят разів і ніколи не приймайте від них свідчення, бо вони — нечестивці,
5 крім тих, які згодом покаялися й виправилися. Воістину, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
6 А кожен із тих, які звинувачують своїх дружин, але не мають свідків, окрім самих себе, повинен поклястися чотири рази Аллагом про те, що він правдивий,
7 а п’ятий раз — що прокляття Аллага впаде на нього, якщо він бреше.
8 Жінка не зазнає покарання, якщо поклянеться чотири рази Аллагом про те, що чоловік бреше,
9 а п’ятий раз — що гнів Аллага впаде на неї, якщо чоловік правдивий.
10 Якби не ласка Аллага до вас, Його милість і те, що Він — Приймаючий каяття і Мудрий! [1]
11 Воістину, ті які зводять наклеп, є серед вас самих. Не вважайте це злом проти вас. Навпаки, це — добро для вас. Кожна людина отримає за свій гріх! А на того, хто згрішив найбільше, чекає велика кара! [2]
12 Чому ж ви, віруючі чоловіки й жінки, почувши про таке, не подумали про самих себе добре й не сказали: «Це явний наклеп»?
13 Чому ж вони не прийшли з чотирма свідками? Тож якщо вони не прийшли з ними, то вони перед Аллагом — брехуни!
14 Якби не ласка Аллага до вас та Його милість у земному й наступному житті, то за ваші балачки вразила б вас велика кара!
15 Коли ви переказуєте це своїми язиками й говорите вашими вустами те, про що у вас немає знання, та ще вважаєте це за дрібницю, то це — великий гріх перед Аллагом!
16 Чому ж ви, почувши це, не сказали: «Нам не варто говорити такого. Пречистий Ти! А це — великий наклеп!»
17 Аллаг повчає вас більше не робити цього ніколи, якщо ви віруючі!
18 Він пояснює вам знамення. А Аллаг — Всезнаючий, Мудрий!
19 Воістину, на тих, кому подобається, щоб про віруючих розповідали мерзенне, чекає болісна кара в житті земному й наступному! Аллаг знає, а ви не знаєте!
20 Якби не ласка Аллага до вас, Його милість і те, що Він Ласкавий і Милосердний!
21 О ви, які увірували! Не йдіть слідом за шайтаном. Хтось іде слідом за шайтаном, але ж той закликає до мерзенного й відразного! Якби не ласка Аллага та Його милість, то жоден із вас не очистився б ніколи, але Аллаг очищує, кого побажає! Аллаг — Всечуючий, Всезнаючий!
22 Нехай ті, хто має статки й багатство серед вас, не клянуться, що не будуть допомагати родичам, бідним і переселенцям на шляху Аллага. Натомість нехай вибачають і прощають. Невже ви не бажаєте, щоб Аллаг простив вас? Аллаг — Прощаючий, Милосердний! [3]
23 Воістину, ті, які дорікають невинним доброчесним жінкам, будуть прокляті в світі земному й наступному! Чекає на них велика кара!
24 Того Дня їхні язики, руки й ноги будуть свідчити про те, що вони робили!
25 Того Дня Аллаг відплатить їм повною та справедливою мірою, і вони дізнаються, що Аллаг — Явна Істина!
26 Погані жінки — поганим чоловікам, погані чоловіки — поганим жінкам. А добрі жінки — добрим чоловікам, добрі чоловіки — добрим жінкам. Вони непричетні до того, що про них кажуть. На них чекає прощення й щедрий наділ!
27 О ви, які увірували! Не заходьте до чужих будинків, не спитавши дозволу й не привітавши їхніх жителів. Так буде краще для вас, можливо, замислитеся ви!
28 Якщо там нікого не буде, то не заходьте, доки вам не дозволять. А якщо вам говорять: «Повертайтеся!» — то повертайтеся. Так буде чистіше для вас! Аллаг знає, що ви робите!
29 На вас не буде гріха, якщо ви ввійдете до нежилих будинків, де є користь для вас. Аллаг знає те, що ви відкриваєте й приховуєте!
30 Скажи віруючим чоловікам, щоб вони відводили свої погляди й закривали свою наготу. Так буде чистіше для них. Воістину, Аллагу відомо про те, що вони роблять!
31 Скажи віруючим жінкам, щоб вони відводили свої погляди й закривали свою наготу. Нехай вони не показують своїх прикрас, окрім того, що назовні, й нехай закривають своїми покривалами груди. Нехай не показують своїх прикрас нікому, крім своїх чоловіків, батьків, батьків своїх чоловіків, своїх синів, синів своїх чоловіків, своїх братів, синів братів, синів своїх сестер, інших жінок чи тих, ким оволоділи їхні правиці, слуг, у яких немає пристрасті, або дітей, які не знають жіночої наготи; нехай вони не ходять так, щоб було відомо, які прикраси вони приховують. Кайтеся перед Аллагом усі разом, о віруючі! Можливо, ви матимете успіх! [4]
32 Одружуйте тих серед вас, хто самотній, а також праведників із ваших рабів та рабинь. А якщо вони бідні, то Аллаг із ласки Своєї збагатить їх. Аллаг — Всеосяжний, Всезнаючий!
33 Нехай зберігають цноту ті, хто не може одружитися, доки Аллаг із ласки Своєї не збагатить їх. Якщо ті, ким оволоділи ваші правиці, прагнуть письмового свідчення, то напишіть його — якщо ви знайшли в них чесноти. Дайте їм частину з майна Аллага, яке Він дарував вам. Не примушуйте своїх невільниць до розпусти, бажаючи швидкоплинних благ земного життя, якщо ті хочуть зберегти цноту. А якщо хто примусив їх, то Аллаг після того — Прощаючий, Милосердний! [5]
34 Ми зіслали вам ясні знамення, притчу про тих, які жили раніше за вас, а також повчання для богобоязливих!
35 Аллаг — світло небес і землі. Світло Його схоже на нішу, в якій є світильник, світильник у склі, а скло — наче зірка сяюча. Горить вона від благословенного оливного дерева, ні східного, ні західного; прагне запалати олія його, хоча б вогонь і не торкнувся її. Світло над світлом! Аллаг веде до Свого світла того, кого побажає! Аллаг наводить притчі людям, і Аллаг про кожну річ знаючий!
36 [Такий світильник] — у будинках, які дозволив побудувати Аллаг та в яких згадується Його ім’я. Там Його прославляють зранку та ввечері [6]
37 чоловіки, яких ні купівля, ні продаж не відволікають від згадування Аллага, звершення молитви й виплати закяту. Вони бояться того Дня, коли здригнуться серця й застигнуть погляди,
38 щоб Аллаг нагородив їх за найкраще з того, що вони робили, та ще додав із ласки Своєї. Аллаг наділяє, кого побажає, без відплати!
39 А вчинки тих, які не увірували, подібні до марева в пустелі, яке спраглому видається за воду. Коли він приходить туди, то не знаходить нічого. Але знаходить поряд Аллага, який відплатить йому сповна! Аллаг – швидкий у відплаті!
40 Або вони подібні до мороку в морських глибинах. Хвиля накриває їх згори, ще одна хвиля вище, а ще вище — хмара. Одна темрява над іншою! Якщо хтось витягне свою руку, то не зможе її побачити. Кому Аллаг не дав світла, тому немає світла!
41 Невже ти не бачиш, що Аллага прославляє те, що на небесах, і те, що на землі, а також птахи з простертими крилами? Кожен знає свою молитву й славлення. Аллаг знає про те, що вони роблять!
42 Аллагу належить влада над небесами й землею. І до Аллага — повернення!
43 Невже ти не бачиш, що Аллаг жене хмари, потім збирає їх, нагромаджує, і стає видно, як злива виливається з-поміж них? Із гір, що на небі, Він посилає град і вражає ним, кого побажає, і відвертає його, від кого побажає. Світло блискавок мало не позбавляє зору! [7]
44 Аллаг змінює ніч та день. Воістину, в цьому повчальний приклад для тих, хто має зір!
45 Аллаг створив усіх живих істот із води. Серед них є такі, що повзають на череві, є такі, що ходять на двох ногах, є такі, що ходять на чотирьох. Аллаг творить, що побажає. Воістину, Аллаг спроможний на кожну річ!
46 Ми зіслали ясні знамення, а Аллаг веде прямим шляхом, кого побажає!
47 Вони говорять: «Ми увірували в Аллага й Посланця. Ми коримось!» А потім частина з них відвертається. Ні, вони невіруючі! [8]
48 Коли їх кличуть до Аллага та Його Посланця, щоб між ними розсудили, то частина з них відвертається.
49 Якби правда була на їхньому боці, то вони б покірно прийшли до нього.
50 Чи в їхніх серцях хвороба? Чи вони сумніваються? Чи вони бояться, що Аллаг та Його Посланець судитимуть їх несправедливо? Навпаки, вони самі несправедливі!
51 Слова віруючих, коли їх кличуть до Аллага та Його Посланця, такі: «Слухаємо та коримось!» Саме вони й матимуть успіх!
52 Ті, які коряться Аллагу та Його Посланцю, бояться Аллага та мають перед Ним страх, досягнуть успіху!
53 Вони клянуться Аллагом — найсильнішими клятвами! — що, якби ти їм наказав, то вони неодмінно вирушили б у похід. Скажи: «Не кляніться! Знаємо цю покору!» Воістину, Аллагу відомо, що ви робите!
54 Скажи: «Коріться Аллагу та коріться Посланцю!» А якщо ви відвернетесь, то він відповідатиме тільки за своє, а ви будете відповідати за своє. Але якщо ви будете покірні, то підете прямим шляхом. Воістину, Посланець повинен тільки передати ясне послання!
55 Тих серед вас, які увірували й робили добро, Аллаг обіцяв зробити намісниками на землі — так, як Він зробив намісниками їхніх попередників; Він неодмінно утвердить їхню релігію, яку Сам схвалив для них, і замінить їхній страх безпекою. Вони поклоняються Мені й не додають у поклонінні нічого. А хто після цього буде невдячним, ті — нечестивці! [9]
56 Звершуйте молитву, давайте закят і коріться Посланцю — можливо, вас помилують!
57 Не думай, що ті, які не вірують, зможуть урятуватися на землі, їхнім притулком буде вогонь! Яке мерзотне це місце повернення!
58 О ви, які увірували! Нехай ті, ким оволоділи ваші правиці, й ті, які не досягли зрілого віку, просять у вас дозволу увійти [до вашої кімнати] в трьох випадках: перед ранковою молитвою, опівдні — коли ви скидаєте одяг свій, а також після нічної молитви. Такі три випадки вашої наготи. В інший час не буде гріха ні на вас, ні на них, адже одні з вас заходять до інших. Так Аллаг пояснює вам знамення, а Аллаг — Всезнаючий, Мудрий!
59 Коли ваші діти досягнуть зрілого віку, то нехай просять дозволу ввійти так само, як це робили [старші]. Так Аллаг пояснює вам знамення Свої, а Аллаг — Всезнаючий, Мудрий!
60 Не буде гріха на старших жінках, які не сподіваються на шлюб, якщо вони скинуть верхній одяг, не показуючи своїх прикрас. Але краще для них утриматися від цього, а Аллаг — Всечуючий, Всезнаючий!
61 Не буде гріха ні сліпому, ні кульгавому, ні хворому, ні вам самим, якщо ви їстимете у своїх будинках або будинках ваших батьків, або в будинках ваших матерів, або в будинках ваших братів, або в будинках ваших сестер, або в будинках ваших дядьків із боку батька, або тіток із боку батька, або дядьків із боку ваших матерів, або тіток із боку ваших матерів, або в тих будинках, від яких ви маєте ключі, або в будинках ваших друзів. Не буде гріха, якщо ви їстимете разом або окремо. Тож коли заходите в будинки, то вітайте одне одного вітанням від Аллага, благословенним, добрим! Так Аллаг пояснює вам Свої знамення — можливо, ви зрозумієте! [10]
62 Віруючі — це тільки ті, які увірували в Аллага та Його Посланця. Коли вони поряд із ним у якійсь спільній справі, то не йдуть, доки не спитають дозволу. Воістину, ті, які питають у тебе дозволу — саме вони увірували в Аллага та Його Посланця! А коли вони питають дозволу [щоб піти] в якійсь справі, то дозволь тому з них, кому побажаєш. І проси за них прощення в Аллага. Воістину, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
63 Не звертайтеся до Посланця так, як ви звертаєтесь одне до одного. Аллаг знає тих серед вас, які йдуть потай. Тож нехай стережуться ті, які опираються його наказу, адже може їх спіткати спокуса чи болісна кара!
64 Воістину, Аллагу належить те, що на небесах і на землі. Він знає ваш стан і той День, коли їх буде зібрано перед Ним. Тоді він сповістить їх про те, що вони робили! Аллаг про кожну річ Знаючий!

[1] Ат-Табарі коментує: «Він неодмінно прискорив би покарання за ваш непослух».

[2] Як повідомляють коментатори, йдеться про «матір правовірних» Айшу, одну з дружин Пророка (мир йому і благословення Аллага). Під час одного з походів вона загубила своє намисто, а згодом приєдналася до інших разом із одним зі сподвижників, який допоміг їй дістатися до каравану. Це викликало плітки й підозри в декого з віруючих.

[3] Ібн Касір відзначає, що цей аят зіслано з приводу Абу Бакра ас-Саддика, батька Айші. Згідно з переказами він відмовився допомагати тим, хто зводив наклеп на його доньку, незважаючи на їхнє каяття.

[4] «Інших жінок» — на думку більшості тлумачів, тут йдеться виключно про мусульманок.

[5] «Письмове свідчення» — ідеться про лист із зазначенням суми викупу.

[6] Інтерполяція — згідно з тлумаченнями ат-Табарі, аль-Багаві та ібн Касіра.

[7] Під «горами» тут маються на увазі хмари, з яких іде град.

[8] Ідеться про лицемірів.

[9] «Буде невдячним» — переклад згідно з тлумаченнями аль-Багаві й ат-Табарі, що під­тверджується й контекстом, де йдеться про блага від Господа. Дієслово кафара має також значення «не вірувати», тож можливий варіант: «буде невіруючим». Ібн Касір, зокрема, розуміє цей вислів так: «А хто відмовиться від Моєї покори...».

[10] Найпоширеніше розуміння цього аяту — дозвіл уживати їжу разом зі «сліпим», «кульгавим» і «хворим», що, свідчать тлумачі, було заборонено серед арабів доісламського періоду. Існують також інші коментарі, які підкреслюють необхідність багатьох висновків із цих прекрасних слів. Ібн Касір, зокрема, наголошує на тому, що цей аят підкреслює важливість спільного вживання їжі, яке об’єднує родини і громаду віруючих загалом.