Сура 30: Ар-Рум (Ромеї)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Аліф. Лям. Мім.
2 Переможені ромеї
3 у найближчих землях. Але після своєї поразки переможуть вони,
4 за кілька років. Влада належала Аллагу раніше і буде належати далі. Того дня віруючі зрадіють
5 допомозі Аллага. Він допомагає, кому побажає. Він — Всемогутній, Милостивий!
6 Така обіцянка Аллага. Аллаг не порушує Своєї обіцянки, але ж більшість людей не знає. [1]
7 Вони знають про земне життя тільки явне, а до життя наступного вони неуважні. [2]
8 Невже вони не замислювалися про себе? Аллаг створив небеса, землю й те, що між ними, лише в істині й на певний строк. Але ж більшість людей не вірують у зустріч зі своїм Господом!
9 Невже вони не подорожували землею та не бачили, яким був кінець тих, які жили раніше за них? Вони переважали їх силою, краще обробляли землю та заселяли її. Їхні посланці приходили до них із ясними знаменнями. Аллаг не чинив із ними несправедливо — вони самі були несправедливі до себе!
10 Кінцем тих, які чинили зло, стало зло, адже вони вважали знамення Аллага брехнею та глузували з них!
11 Аллаг починає творіння, потім повторює його, а потім до Нього ви повернетесь!
12 Коли настане Час, розгубляться грішники.
13 Ніхто з їхніх спільників не заступиться за них, і вони відкинуть тих спільників.
14 Того Дня, коли настане Час, усі розділяться.
15 Ті, які увірували й робили добро, будуть насолоджуватися в садах,
16 а ті, які не увірували та вважали брехнею Наші знамення й зустріч у наступному житті, зазнають покарання!
17 Тож прославляйте Аллага, коли настає вечір і коли настає ранок!
18 Йому належить хвала на небесах і на землі. [Прославляйте] Його надвечір та в полудень!
19 Він виводить живе з мертвого, а мертве з живого. Він оживляє землю після її смерті; так само й вас виведуть із могил!
20 Серед Його знамень — те, що Він створив вас із праху. Після цього ви стали людьми й розселяєтесь.
21 Серед Його знамень — те, що Він створив вам дружин із вас самих, щоб ви знаходили в них спокій, і встановив між вами любов і милосердя. Воістину, в цьому — знамення для людей, які думають!
22 Серед Його знамень — створення небес і землі, а також відмінності між мовами й кольорами. Воістину, в цьому – знамення для жителів світів!
23 Серед Його знамень — ваш сон уночі та вдень, а також пошуки Його милості. Воістину, в цьому — знамення для людей, які здатні слухати!
24 Серед Його знамень — те, що Він показує вам блискавку, щоб викликати страх і надію, а також проливає з неба воду, щоб оживити нею землю після її смерті. Воістину, в цьому — знамення для людей, які розуміють!
25 Серед Його знамень — те, що небо та земля тримаються за Його наказом. Щойно Він покличе вас, ви одразу вийдете з землі.
26 Йому належить усе, що на небесах і на землі. Усі покірні Йому!
27 Він — Той, Хто починає творіння, а потім повторює його. І це для Нього легко! Аллагу належать найвищі якості, і Він — Всемогутній, Мудрий!
28 Аллаг навів вам як притчу вас самих. Чи є серед невільників, якими оволоділи ваші правиці, спільники в тому, чим Ми наділили вас, та яких ви боїтеся так, як боїтеся одне одного? Ось так Ми роз’яснюємо знамення для людей, які розуміють!
29 Та ж ні! Ті, які чинять несправедливо, йдуть за своїми пристрастями без жодного знання. Хто ж поведе прямим шляхом тих, кого Аллаг увів в оману? Немає у них помічників!
30 Поверни своє обличчя до релігії як ханіф! Це — вроджена якість, із якою Аллаг створив людей. Немає зміни в творінні Аллага. Це є правильна релігія — але ж більшість людей не знає!
31 Кайтеся перед Ним, бійтеся Його, звершуйте молитву й не будьте одними з багатобожників,
32 одними з тих, які розкололи свою релігію та стали різними групами, й кожна секта радіє тому, що має!
33 Коли людей торкається зло, вони кличуть свого Господа, звертаючись до Нього з каяттям. А коли Він дає їм змогу скуштувати Своєї милості, то частина з них починає додавати рівних у поклонінні своєму Господу!
34 Так вони можуть виявити свою невдячність за те, що Ми їм дарували. Тож насолоджуйтесь благами й скоро ви дізнаєтесь!
35 Хіба Ми зіслали їм доказ, який говорить про рівних Йому?
36 Коли Ми даємо людям скуштувати милості, вони радіють. А коли їх вражає лихо за те, що вони приготували своїми руками, то вони впадають у розпач!
37 Хіба вони не бачать, що Аллаг збільшує та зменшує наділ, кому побажає? Воістину, в цьому — знамення для віруючих людей!
38 Віддавай належне родичу, бідняку й подорожньому. Так буде краще для тих, хто прагне лику Аллага. Саме вони матимуть успіх!
39 Те, що ви даєте людям у борг, прагнучи примножити своє майно за їхній рахунок, не примножиться в Аллага! Буде примножено те, що ви даєте як закят, прагнучи лику Аллага! [3]
40 Аллаг — Той, Хто вас створив, а потім наділив засобами для життя. Згодом Він умертвить вас, а потім знову поверне до життя. Чи є серед ваших спільників-ідолів той, хто робив би хоч щось із цього? Пречистий Він і Вищий від того, що ви додаєте Йому в поклонінні!
41 Зло з’являється на суші й на морі завдяки тому, що люди роблять своїми руками — тож нехай скуштують частину того, що накоїли! Можливо, вони повернуться! [4]
42 Скажи: «Йдіть землею та погляньте, яким був кінець тих, які жили раніше за вас! Більшість із них були багатобожниками!»
43 Поверни своє обличчя до правильної релігії — раніше, ніж від Аллага прийде невідворотний День! Того Дня вони будуть розділені –
44 хто був невіруючим, невір’я обернеться проти нього, а ті, які робили добро, приготували його для себе — [5]
45 щоб Він із ласки Своєї винагородив тих, які увірували й робили добро. Воістину, Він не любить невіруючих!
46 Серед Його знамень — те, що Він посилає вітри добрими вісниками, щоб дати скуштувати Своєї милості; за Його наказом пливуть кораблі, щоб ви могли шукати Його ласки. Можливо, ви будете вдячні!
47 Раніше за тебе Ми відсилали посланців до їхніх народів, і вони приносили їм ясні знамення. Ми помстилися грішникам, адже Нашим обов’язком було допомагати віруючим!
48 Аллаг — Той, Хто посилає вітер, який жене хмари. Він розтягує їх на небі так, як побажає, і розриває їх на шматки. Ти бачиш дощ, який виходить з-поміж них. Коли Він проллє його на тих Своїх рабів, на яких побажає, вони починають радіти,
49 хоч перед тим, як він зіслав його, вони були у відчаї.
50 Поглянь на прикмети милості Аллага, на те, як Він оживляє землю після її смерті! Воістину, Він оживляє мертвих і Він спроможний на кожну річ!
51 Якщо Ми пошлемо вітер, і вони побачать, що [поле] пожовкло, то після цього вони стануть невдячними! [6]
52 Воістину, ти не змусиш мертвих чути, а глухих не змусиш почути заклик, якщо вони відвертаються.
53 Ти не виведеш сліпих із омани. Ти можеш змусити чути тільки тих, хто вірує в Наші знамення й відданий [Нам].
54 Аллаг — Той, Хто створив вас слабкими, зі слабких зробив вас сильними, а потім, після сили, зробив вас знову слабкими та ще й сивими. Він створює, що побажає! Він — Всезнаючий, Всемогутній!
55 Того Дня, коли настане Час, грішники будуть присягатися, що пробули не більше години. Як вони заблукали! [7]
56 Ті, кому дані знання й віра, скажуть: «За приписом Аллага ви були там до самого Дня Воскресіння. І ось настав День Воскресіння, але ви цього не знали!»
57 Того Дня несправедливим не принесуть користі їхні виправдання й не вимагатимуть від них каяття!
58 У цьому Корані Ми наводимо людям різні притчі. Якщо ти покажеш їм знамення, то ті, які не увірували, неодмінно скажуть: «Ви тільки прихильники брехні!»
59 Так Аллаг запечатав серця тих, які не мають знання!
60 Терпи, адже обіцянка Аллага правдива! Нехай не послаблять тебе невпевнені!

[1] У 1–6 аяті йдеться про ромеїв (візантійців), які зазнали поразки від Персії. Можливо, йдеться про події 614 року, коли перські війська захопили Єрусалим. «За кілька років» («фі біді’сінін») — як вважає більшість коментаторів, ідеться про період від трьох до десяти. Ромеї розпочали чергову війну проти персів після 622 року.

[2] Аль-Багаві коментує: «Вони [знають] лише про своє прожиття: як заробляти, як торгувати, коли садити, сіяти й збирати, як будувати та облаштовувати дім».

[3] «Даєте людям у борг» — ідеться про лихварство («ріба»), заборонене ісламом.

[4] «Вони повернуться» — відмовляться «від невір’я та поганих справ» (аль-Багаві).

[5] Багато коментаторів тлумачать дієслово «магада» в його конкретному значенні — «розкладати постіль» (див., наприклад, ат-Табарі від Муджагіда). Тоді закінчення аяту може бути таким: «готуватимуть собі ложа в раю».

[6] Інтерполяція — згідно з коментарем ат-Табарі та інших тлумачів.

[7] «Пробули не більше години» — «у земному житті» (ібн Касір), «у могилах» (аль-Багаві із посиланням на аль-Кальбі та Мукатіля).