Сура 39: Аз-Зумар (Натовпи)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Писання, зіслане від Аллага, Всемогутнього, Мудрого!
2 Воістину, Ми зіслали тобі Писання з істиною. Поклоняйся Аллагу, щиро сповідуючи Його релігію!
3 Чи не Аллагу належить щира релігія? А ті, які беруть собі помічників замість Нього, [говорять]: «Ми поклоняємося їм лише для того, щоб вони наблизили нас до Аллага!» Воістину, Аллаг розсудить між ними в тому, про що вони сперечалися! Воістину, Аллаг не веде прямим шляхом тих, які брешуть, які не вірують! [1]
4 Якби Аллаг хотів узяти Собі дитину, то обрав би з тих, яких створив, кого побажав. Пречистий Він! Він — Аллаг, Єдиний, Всепереможний!
5 Він створив небеса й землю в істині. Він огортає день ніччю та огортає ніч днем. Він підкорив сонце й місяць. Усі вони плинуть до визначеного строку. Так! Він — Всемогутній, Прощаючий!
6 Він створив вас із єдиної душі, а потім зробив для вас дружин із вас самих. Він зіслав для вас вісім пар худоби. Він створює вас в утробах матерів ваших: одне творіння після іншого, в трьох темрявах. Такий Аллаг, ваш Господь! Йому належить влада. Немає бога, крім Нього. Як же ви заблукали!
7 Якщо ви не увіруєте, то, воістину, Аллаг не потребує вас. Але Він не схвалює невір’я Своїх рабів. Тож якщо ви будете дякувати, Він схвалить це для вас. Ніхто не понесе тягар іншого; а потім ви всі повернетесь до вашого Господа й Він сповістить вас про те, що ви робили! Воістину, Він знає те, що в серцях!
8 Коли людини торкається лихо, вона кличе свого Господа й звертається тільки до Нього. А коли Він дарує їй милість від Себе, то вона забуває те, про що раніше просила, й додає Аллагу рівних — для того, щоб збити інших із Його шляху! Скажи: «Недовго ж тобі насолоджуватись своїм невір’ям! Воістину, ти — один із жителів вогню!» [2]
9 Невже той, хто смиренно проводить ніч, падаючи ниць і підводячись, хто боїться наступного життя й сподівається на милість свого Господа, рівний [тому, хто цього не робить?] Скажи: «Невже рівні ті, які знають, і ті, які не знають?» Воістину, замисляться лише обдаровані розумом! [3]
10 Скажи: «О раби, які увірували! Бійтесь Господа вашого! На тих, які робили добро в земному житті, чекає добро! Земля Аллага широка! Воістину, терплячих винагородять сповна, без відплати!»
11 Скажи: «Мені наказано поклонятись Аллагу, щиро сповідуючи Його релігію!
12 І ще мені наказано бути першим із відданих Йому!» [4]
13 Скажи: «Я боюся, що в разі непослуху Господу моєму, мене буде покарано у Великий День!»
14 Скажи: «Я поклоняюсь Аллагу, щиро сповідуючи перед Ним свою релігію!
15 А ви поклоняйтесь замість Нього тому, кому побажаєте!» І скажи: «Воістину, зазнають утрат ті, які в День Воскресіння втратять і самих себе, і свої родини!» Так, це — явні втрати!
16 Над ними будуть завіси з вогню й під ними будуть завіси. Так Аллаг залякує Своїх рабів. О раби Мої, бійтеся Мене!
17 А для тих, які уникали тагута, не поклонялися йому й зверталися до Аллага, є добра новина. Сповісти ж цю добру новину рабам,
18 які прислухаються до слів і йдуть за найкращими з них. Це ті, кому Аллаг вказав на прямий шлях. Воістину, саме вони — обдаровані розумом!
19 Невже ти можеш врятувати того, над ким здійснилося слово про кару та хто перебуває у вогні?
20 Але тих, які бояться Свого Господа, чекають кімнати, одні з яких збудовані над іншими й під якими течуть ріки. Така обіцянка Аллага! Аллаг не порушує Своєї обіцянки!
21 Невже ти не бачиш, що Аллаг пролив із неба воду й провів її в землю до джерел? Через неї виводяться посіви різного кольору, потім вони всихають, і ти бачиш їх жовтими. А потім Він перетворює їх на трухлявину. Воістину, в цьому — нагадування для обдарованих розумом!
22 Хіба той, чиї груди Аллаг розкрив для ісламу й хто тримається світла від Свого Господа, рівний [тому, хто має черстве серце й далекий від істини]? Горе тим, чиї серця байдужі до згадування про Аллага! Воістину, вони перебувають у явній омані! [5]
23 Аллаг зіслав найкращу розповідь — Писання, частини якого схожі між собою та повторюються. Від нього тремтить шкіра тих, які бояться Господа свого. А потім, під час згадування Аллага, пом’якшується і шкіра їхня, і серця їхні! Це — дороговказ Аллага, через який Він провадить прямим шляхом, кого побажає! А кого Аллаг зіб’є зі шляху, тому не буде провідника!
24 Невже той, хто буде захищати своє обличчя від лихої кари Дня Воскресіння, рівний [тому, хто убезпечений від кари]? Несправедливим скажуть: «Скуштуйте того, що ви собі здобували!» [6]
25 Ті, які жили раніше за них, так само вважали [посланців] брехунами. Але покарання прийшло до них звідти, звідки вони й не чекали!
26 Аллаг дав їм змогу зазнати ганьби в земному житті. Але покарання наступного життя ще важче, якби вони тільки знали!
27 Ми наводимо для людей у цьому Корані різні притчі — можливо, вони замисляться!
28 У Корані арабському, в якому немає кривизни — можливо, вони будуть богобоязливими!
29 Аллаг навів притчу — раба, який належить кільком упертим господарям, і ще одного раба, який належить одному. Чи рівні вони в порівнянні? Хвала Аллагу! Але ж більшість із них не знає!
30 Воістину, ти смертний і вони смертні!
31 А потім, у День Воскресіння, ви будете сперечатися перед своїм Господом!
32 Хто ж несправедливіший за того, хто звів наклеп на Аллага та визнав істину брехнею, коли вона прийшла до нього? Хіба не геєна буде притулком для невіруючих!?
33 Той, хто прийшов із правдою, і той, хто впевнений у ній — саме вони богобоязливі!
34 У Господа свого вони матимуть усе, що побажають. Така винагорода праведників,
35 щоб Аллаг відпустив їм найгірше, скоєне ними, й дарував винагороду за те найкраще, що робили вони!
36 Хіба не достатньо Аллага для Його раба? Але ж вони залякують тебе тими, кому [поклоняються] замість Нього! Кого Аллаг зіб’є зі шляху, тому немає провідника!
37 Кому Аллаг вкаже прямий шлях, того ніхто з нього не зіб’є! Хіба Аллаг не Всемогутній, Володар відплати?
38 Якщо ти запитаєш у них, хто створив небеса й землю, то вони неодмінно скажуть: «Аллаг!» Скажи: «Чи ви бачили тих, кого закликаєте замість Аллага? Якщо Аллаг побажає вразити мене лихом, то хіба зможуть вони відвернути Його лихо? А якщо Він побажає мені милості, то хіба зможуть вони втримати Його милість?» Скажи: «Достатньо мені Аллага. На Нього нехай покладаються ті, хто покладається!»
39 Скажи: «О народе мій! Дійте, як зможете, і я буду діяти! Скоро ви дізнаєтесь,
40 кого вразить ганебна кара й хто зазнає кари нескінченної!»
41 Для людей Ми зіслали тобі Писання в істині. Хто йде прямим шляхом, той іде ним для себе. А хто збився зі шляху, той завдав шкоди собі. А ти для них не опікун!
42 Аллаг забирає душі, коли вони помирають, а ті, які ще не вмерли, забирає під час сну. Він затримує тих, кому призначено померти, а інших відпускає до певного строку. Воістину, в цьому — знамення для людей, які мислять!
43 Невже вони беруть собі заступників замість Аллага? Скажи: «А якщо вони не владні над жодною річчю й нічого не розуміють?»
44 Скажи: «Заступництво цілком належить Аллагу! Йому належить влада над небесами й землею і до Нього ви повернетесь!»
45 Коли згадують самого Аллага, серця тих, які не вірують у наступне життя, здригаються від огиди. А коли згадують тих, кому вони [поклоняються] крім Нього, то вони радіють!
46 Скажи: «О Аллаг, Творець небес і землі, Знаючий потаємне й відкрите! Ти розсудиш між своїми рабами те, про що вони сперечалися!»
47 Якби ті, які чинять несправедливо, мали все, що на землі, та ще стільки ж, то неодмінно спробували б відкупитися від лихої кари в День Воскресіння! Їм відкриється від Аллага те, про що вони й не думали!
48 Їм відкриються їхні лихі вчинки та вразить їх те, з чого вони глузували!
49 Коли людини торкається лихо, вона кличе Нас. А коли Ми даруємо їй благо від Себе, то вона говорить: «Це дано мені завдяки знанню!» Та ж ні, це — випробування! Проте більшість із них не знає. [7]
50 Так говорили й ті, які жили раніше за них. Не допомогло їм те, що вони собі здобували!
51 Вразили їх лихі вчинки, які вони собі здобули. Несправедливих із них також вразять лихі вчинки, які вони собі здобули! Не зможуть вони втекти!
52 Невже вони не знають, що Аллаг збільшує та зменшує наділ, кому побажає? Воістину, в цьому — знамення для людей, які вірують!
53 Скажи: «О раби Мої, які порушили межі на шкоду собі! Не втрачайте надії на милість Аллага! Воістину, Аллаг прощає всі гріхи, адже Він — Прощаючий, Милоседний!»
54 Зверніться до вашого Господа та підкоріться Йому раніше, ніж до вас прийде кара, бо потім уже не допоможуть вам!
55 Ідіть за тим найкращим, що зіслано вам від Господа вашого, раніше, ніж до вас раптом прийде кара, коли ви цього навіть не відчуєте!
56 Щоб не говорила душа: «Горе мені за те, що я була недбалою перед Аллагом! Я була лише однією з тих, які насміхалися!»
57 І щоб не говорила: «Якби Аллаг вказав мені прямий шлях, я була б однією з богобоязливих!»
58 І щоб не говорила тоді, коли побачить кару: «Якби я мала іще нагоду, то була б однією з праведників!»
59 Та ж ні! До тебе приходили Мої знамення, але ти вважав їх брехнею, вивищився й став одним із невіруючих!
60 У День Воскресіння ти побачиш, як почорніють обличчя тих, які зводили наклеп на Аллага! Хіба не геєна буде притулком для тих, які вивищувалися?
61 Аллаг врятує тих, які були богобоязливими, і вони матимуть успіх. Не торкнеться їх зло й не будуть вони засмучені!
62 Аллаг — Творець кожної речі! Він — Опікун кожної речі!
63 Йому належать ключі небес і землі. А ті, які не вірують у знамення Аллага, втратять усе!
64 Скажи: «Невже ви наказуєте мені поклонятися замість Аллага комусь іншому, о ви, невігласи?!»
65 Було відкрито тобі й тим, які жили раніше за тебе: «Якщо ти додаватимеш Мені рівних у поклонінні, то стануть марними твої вчинки й ти неодмінно будеш одним із тих, які втратять усе!»
66 Поклоняйся Аллагу й будь одним із вдячних!
67 Вони не оцінили Аллага гідною мірою! Уся земля буде Його жменею в День Воскресіння, а небеса будуть згорнуті Його правицею! Пречистий Він і Вищий за те, що Йому додають у поклонінні!
68 Засурмлять у ріг, і ті, хто на небесах і на землі, будуть уражені, крім тих, кого побажає [залишити] Аллаг! А потім засурмлять іще раз, і тоді вони встануть і будуть дивитися.
69 Земля заясніє світлом її Господа. Буде покладено Писання, приведуть пророків та свідків. Між усіма справедливо розсудять, і нікого не буде скривджено.
70 Кожній душі повною мірою відплатять за те, що вона робила. Він найкраще знає, що вони роблять!
71 Тих, які не увірували, поведуть до геєни натовпами. Коли вони прийдуть туди, її врата відкриються, а вартові скажуть: «Невже до вас не приходили посланці з вас самих, не читали вам знамення вашого Господа й не застерігали вас від зустрічі з цим днем?» Ті скажуть: «Так!» Але справдилося слово про покарання невіруючих!
72 Скажуть їм: «Увійдіть у врата пекла, де ви будете вічно!» Який же мерзотний притулок у тих, які вивищувалися!
73 Тих, які були богобоязливими, поведуть у рай натовпами. Коли вони прийдуть туди, його врата відкриються, а вартові скажуть: «Мир вам! Ви були добрими! Увійдіть сюди навіки!»
74 Вони скажуть: «Хвала Аллагу, Який дав нам правдиву обіцянку й дарував у спадок землю. Ми можемо оселитися у раю, де побажаємо. Яка прекрасна винагорода для тих, хто робив [добро]»!
75 Ти побачиш ангелів, які оточують трон і прославляють Господа свого хвалою. Між ними справедливо розсудять і скажуть: «Хвала Аллагу, Господу світів!» [8]

[1] «Чи не Аллагу належить щира релігія» — арабське слово «дін має дуже широке значення, набагато ширше, ніж слово «релігія» в європейських мовах. Загалом воно слугує виразом ідеї відданості, покірності та порядку; у різних контекстах «дін» може означати «послух», «наслідування», «смирення» та «закон».

[2] «Забуває те, про що раніше просила» — як відзначають ат-Табарі та аль-Багаві, можливий варіант розуміння: «Забуває Того, до Кого раніше зверталася (тобто Господа)».

[3] Інтерполяція – згідно з тлумаченням аль-Багаві.

[4] «Із відданих Йому» — «аль-муслімін», «мусульман». Аль-Багаві та ібн Касір (із посиланням на Судду) пишуть: «першим мусульманином із цього народу (тобто з арабів)».

[5] Інтерполяція — згідно з тлумаченням ібн Касіра.

[6] Інтерполяція — згідно з тлумаченням аль-Багаві.

[7] «Це дано мені завдяки знанню» — «Аллаг знає про те, що я гідний цього» (аль-Багаві).

[8] «Між ними розсудять» — «між творіннями» (ібн Касір).