Сура 40: Гафір (Той, Хто дарує прощення)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Ха. Мім.
2 Писання, зіслане від Аллага, Всемогутнього, Всезнаючого,
3 Прощаючого, Приймючого каяття, суворого в покаранні, Володаря милості! Немає бога, крім Нього, й до Нього буде повернення!
4 Про знамення Аллага сперечаються лише невіруючі. Нехай не зваблює тебе те, що вони вільно діють у різних краях. [1]
5 Народ Нуха та їхні спільники вважали [посланців] брехунами іще раніше. Кожен народ прагнув схопити свого посланця. Вони сперечались, удаючись до брехні, щоб заперечити нею істину. Але Я схопив їх і яке ж було покарання!
6 Так справдилося слово Господа твого над тими, які не увірували. Воістину, вони — жителі вогню!
7 Ті, які несуть Трон і які перебувають коло нього, прославляють Господа свого хвалою, вірують у Нього й благають про прощення тих, які увірували: «Господи наш! Кожну річ Ти охоплюєш милістю й знанням! Прости тих, які покаялись і йшли Твоїм шляхом, захисти їх від пекельної кари!
8 Господи наш! Введи їх до садів Едену, які Ти обіцяв їм і їхнім батькам, дружинам і нащадкам, які робили добро. Воістину, Ти — Всемогутній, Мудрий!
9 Захисти їх від лихих вчинків, адже кого Ти захистиш від лихих вчинків того Дня, над тим Ти змилуєшся! А це — великий успіх!
10 Воістину, тим, які не увірували, проголосять: «Аллаг ненавидів вас сильніше, ніж ви ненавиділи себе, коли вас закликали до віри, а ви залишалися невіруючими!»
11 Вони скажуть: «Ти двічі зробив нас мертвими й двічі живими. Ми визнали свої гріхи. Чи немає шляху до виходу?» [2]
12 Це тому, що коли кликали самого Аллага, ви не вірили, а коли Йому додавали рівних, то ви вірили! Рішення належить Аллагу, Всевишньому, Великому!
13 Він — Той, Хто показує вам Свої знамення й відсилає вам із неба наділ. Але замислиться лише той, хто звертається до Нього!
14 Кличте Аллага, щиро сповідуючи Його релігію, навіть якщо невіруючі й ненавидять це!
15 Власник найвищих ступенів, Володар трону — Він посилає Духа до того зі Своїх рабів, до кого побажає, щоб застерегти про День Зустрічі! [3]
16 Того Дня, коли вони з’являться, ніщо про них не сховається від Аллага! Кому ж належить влада сьогодні? Аллагу — Єдиному, Всепереможному!
17 Сьогодні кожній душі відплатять тільки за те, що вона собі здобула. Сьогодні не буде несправедливості! Воістину, Аллаг — швидкий у відплаті!
18 Застережи їх близьким Днем, коли серця підступлять до горла та сповняться страху. Не буде в нечестивців ні близького друга, ні заступника, якому підкоряються.
19 Він знає і зрадницький погляд, і те, що приховане в серцях!
20 Рішення Аллага справедливе. А ті, кого вони кличуть замість Нього, нічого не вирішують. Воістину, Аллаг — Всечуючий, Всевидячий!
21 Хіба вони не подорожували по землі й не бачили, яким був кінець тих, що жили раніше? Вони були могутнішими за них і залишили більше слідів на землі. Та Аллаг схопив їх за їхні гріхи й ніхто не захистив їх від Аллага!
22 Це тому, що коли їхні посланці приходили до них із ясними знаменнями, вони не увірували. Аллаг схопив їх, бо Він — Всесильний, суворий у покаранні!
23 Із Нашими знаменнями та ясним доказом Ми відіслали Мусу
24 до Фірауна, Гамана й Каруна. Вони сказали: «Він — брехливий чаклун!»
25 Коли він прийшов до них з істиною від Нас, вони сказали: «Вбивайте синів тих, які увірували разом із ним, а їхніх жінок залишайте живими. Але хитрощі невіруючих оманливі!» [4]
26 Фіраун сказав: «Дайте мені вбити Мусу! Нехай покличе свого Господа! Я боюся, що він змінить вашу релігію чи поширить безчестя на землі!»
27 Муса сказав: «Я попросив захисту в Господа мого й Господа вашого – від кожного гордія, який не вірує в День Відплати!»
28 Чоловік із роду Фірауна, який приховував свою віру, сказав: «Невже ви вб’єте чоловіка за те, що він говорить: «Мій Господь — Аллаг», — і за те, що він прийшов до вас із ясними знаменнями від Господа вашого? Якщо він бреше, то його брехня зашкодить лише йому, а якщо говорить правду, то вразить вас частина того, що він обіцяє вам! Воістину, Аллаг не веде прямим шляхом того, хто порушує межі й бреше!
29 О народе мій! Сьогодні ви маєте владу й пануєте на землі. Але хто захистить нас від кари Аллага, якщо вона прийде до нас?» Фіраун сказав: «Я вказую вам тільки те, що вважаю за потрібне. Я веду вас тільки правильним шляхом!»
30 Той, який увірував, відповів: «О народе мій! Я боюся, що з вами станеться те, що вже колись було,
31 те, що сталося з народом Нуха, адитами, самудитами й тими, які жили після них. Аллаг не бажає чинити з рабами несправедливо!
32 О народе мій! Я боюся, що до вас прийде той День, коли одні закликатимуть інших,
33 День, коли ви повернете назад, але ніхто не захистить вас від Аллага! Кого Аллаг зіб’є зі шляху, тому не буде провідника!
34 Раніше до вас приходив Юсуф із ясними знаменнями, але ви не перестали сумніватися в тому, з чим він до вас прийшов. А коли він помер, ви сказали: «Після нього Аллаг уже не відішле посланця!» Так Аллаг збиває зі шляху того, хто порушує межі й сумнівається!»
35 Ті, хто сперечається про знамення Аллага без жодного доказу, який би прийшов до них, викликають ненависть в Аллага й у тих, які увірували. Аллаг накладає печатку на серце кожного зверхнього тирана!
36 Фіраун сказав: «О Гамане! Збудуй мені вежу, можливо, я досягну шляхів,
37 шляхів небесних, і побачу Бога Муси. Але я думаю, що він — брехун». Так Фірауну видалися прекрасними його злі вчинки, і збився він зі шляху. Але хитрощі Фірауна — самі втрати!
38 Той, який увірував, сказав: «О народе мій! Ідіть за мною, я покажу вам правильний шлях!
39 О народе мій! Воістину, земне життя — тимчасова насолода, а життя наступне — вічний притулок!
40 Хто чинитиме зло, отримає таку саму відплату. А хто чинитиме добро — чоловік чи жінка — і буде віруючим, той увійде до раю. Вони матимуть там свій наділ без відплати!
41 О народе мій! Чому я кличу вас до спасіння, а ви кличете мене у вогонь?
42 Ви закликаєте мене не вірувати в Аллага й додавати Йому рівних, про яких у мене немає знання. А я закликаю вас до Всемогутнього, Прощаючого!
43 Немає сумніву, що те, до чого ви мене закликаєте, не гідне звертання ні в земному житті, ні в наступному; і що ми повернемось до Аллага, і що ті, хто порушує межі, будуть жителями вогню!
44 Ви ще згадаєте мої слова. Я віддаю свою справу Аллагу! Воістину, Аллаг бачить рабів!»
45 Аллаг захистив його від зла, яке вони замислили. А рід Фірауна спіткала лиха кара –
46 вогонь, куди їх кидають зранку та ввечері. А в День, коли настане Час, піддайте рід Фірауна найлютішій карі!
47 Коли вони будуть сперечатися між собою у вогні, то слабкі скажуть тим, які вивищувалися: «Воістину, ми йшли слідом за вами! Чи не можете хоча б трохи захистити нас від вогню?»
48 Ті, які вивищувалися, скажуть: «Ми всі тут! Воістину, Аллаг уже розсудив між рабами!»
49 Ті, які опинились у вогні, скажуть вартовим геєни: «Покличте вашого Господа, нехай полегшить нашу кару хоча б на один день!»
50 Ті скажуть: «Невже ваші посланці не приходили до вас із ясними знаменнями?» Вони скажуть: «Так!» А їм скажуть: «Моліться самі!» Але ж молитви невіруючих марні!
51 Воістину, Ми ще в земному житті допоможемо Нашим посланцям і тим, які увірували, а також у той День, коли постануть свідки,
52 у День, коли нечестивцям не допоможуть їхні вибачення! Їх спіткає прокляття й чекає на них найгірший притулок!
53 Ми дарували Мусі прямий шлях і дали синам Ісраїля у спадок Писання
54 як прямий шлях і нагадування для обдарованих розумом!
55 Терпи, бо обіцянка Аллага — істина! Проси прощення за свій гріх і прославляй Господа свого хвалою ввечері та зранку!
56 Воістину, ті, які сперечаються про знамення Аллага без жодного доказу, який би прийшов до них, мають у своїх серцях тільки зверхність! Їм не досягнути свого! Шукай захисту в Аллага, адже Він — Всечуючий, Всевидячий!
57 Воістину, створення небес і землі є чимось більшим, ніж створення людей, але більшість людей не розуміє!
58 Не рівні між собою сліпий і зрячий. А ті, які увірували й робили добро, не рівні тим, які чинять зло. Мало ж ви замислюєтесь!
59 Воістину, Час настане, і в цьому немає сумніву! Але ж більшість людей не вірує!
60 Ваш Господь сказав: «Кличте Мене і Я відповім вам! Воістину, ті, які гордували поклонінням Мені, ввійдуть до геєни приниженими!»
61 Аллаг — Той, Хто створив для вас ніч, щоб ви відпочивали, і день, щоб ви бачили! Воістину, Аллаг сповнений ласки до людей, але ж більшість людей не дякує!
62 Такий Аллаг, ваш Господь, Творець кожної речі. Немає бога, крім Нього! Як ви заблукали!
63 Так само блукають і ті, які заперечують знамення Аллага!
64 Аллаг — Той, Хто зробив для вас землю місцем перебування, а небо – стелею. Він дарував вам образ ваш і зробив цей образ прекрасним. Він наділив вас благами! Такий Аллаг, ваш Господь! Благословенний Аллаг, Господь світів!
65 Він — Живий, немає бога, крім Нього! Кличте Його, щиро сповідуючи свою релігію перед Ним! Хвала Аллагу, Господу світів!
66 Скажи: «Мені заборонено поклонятися тим, кого ви кличете замість Аллага, відколи до мене прийшли знамення від мого Господа. Мені наказано підкоритися Господу світів!»
67 Він — Той, Хто створив вас із праху, потім — із краплі сімені, а потім – зі згустку крові. Потім Він виводить вас дітьми, щоб ви могли досягнути зрілого віку, а згодом перетворитися на старих, хоч серед вас є такі, хто помирає раніше; і щоб ви могли досягнути призначеного строку. Можливо, ви зрозумієте!
68 Він — Той, Хто дарує життя і смерть. Коли Він вирішує щось, то тільки говорить: «Будь!» — і воно є!
69 Невже ти не бачив тих, які сперечаються про знамення Аллага? Як же віддалилися вони!
70 Вони сприйняли як брехню Писання й те, з чим Ми відсилали Наших посланців. Але скоро вони дізнаються,
71 коли з кайданами на шиї та ланцюгами їх потягнуть
72 в окріп, а потім розпалять у вогні!
73 Згодом їм скажуть: «Де ті, кому ви поклонялися
74 замість Аллага?» Вони скажуть: «Вони покинули нас. Але раніше ми нікого не кликали!» Так Аллаг збиває зі шляху невіруючих!
75 Це вам за те, що ви раділи на землі без жодного права, й за те, що ви були зухвалі!
76 Увійдіть у врата геєни, там ви будете довіку! Який же мерзотний притулок буде у знахабнілих!
77 Терпи, бо обіцянка Аллага — істина! Ми або покажемо тобі частину з того, що обіцяли їм, або заберемо тебе. А вони повернуться до Нас.
78 Ми відсилали посланців і раніше за тебе. Серед них є такі, про яких Ми тобі розповідали, а є й такі, про яких не розповідали. Кожен посланець приходив зі знаменням тільки з дозволу Аллага. Коли прийде наказ Аллага, буде правдивий суд, і тоді прихильники неправди втра­тять усе!
79 Аллаг — Той, Хто створив для вас тварин, щоб на деяких із них ви пересувалися, а від інших мали їжу.
80 Вони приносять вам різну користь, завдяки їм ви досягаєте того, чого прагнуть ваші серця. На них і на кораблях ви пересуваєтесь!
81 Він показує вам Свої знамення. То які ж знамення Господа вашого ви заперечуєте?
82 Невже вони не подорожували землею та не бачили, яким був кінець тих, які жили раніше? Вони були могутнішими за них і залишили більше слідів на землі, але не допомогло їм те, що вони собі здобували!
83 Коли їхні посланці прийшли до них із ясними знаменнями, то вони раділи тому знанню, яке було в них. Але вразило їх те, з чого вони глузували!
84 Коли вони побачили Наше покарання, то сказали: «Ми увірували в єдиного Аллага й не віруємо в тих, кого вважали рівними Йому!»
85 Але не допомогла їм віра їхня, коли вони вже побачили Наше покарання! Такий закон Аллага, встановлений для Його рабів. І тоді невіруючі втратять усе!

[1] «Їхні подорожі в різні краї з метою торгівлі та їхня безпека там — і це за їхнього невір’я!» (аль-Багаві).

[2] Див. сура «аль-Бакара», аят 28.

[3] «Власник найвищих ступенів» — як пояснюють тлумачі, йдеться про те, що трон Аллага піднесений над усім (ібн Касір), або про те, що Аллаг дарує праведникам і наближенім високі ступені в раю (аль-Багаві).

[4] «Але хитрощі невіруючих оманливі» — як зазначає ібн Касір, ідеться про те, що хитрощі невіруючих зникнуть. Натомість ат-Табарі та аль-Багаві коментують цей вислів так: невіруючі прагнуть збити віруючих зі шляху та ввести в оману.