Сура 42: Аш-Шура (Рада)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Ха. Мім.
2 Айн. Сін. Кяф.
3 Так дарує одкровення тобі й тим, які були раніше за тебе, Аллаг – Всемогутній, Мудрий! Істинно, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
4 Йому належить те, що на небесах, і те, що на землі. А Він — Всевишній, Великий!
5 Небеса готові розколотися згори; ангели прославляють хвалою свого Господа та просять прощення для тих, хто на землі! Істинно, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
6 Аллаг спостерігає за тими, які беруть собі покровителів замість Нього. Але ти для них — не опікун!
7 Ось так Ми зіслали тобі арабський Коран, щоб ти застерігав Матір селищ і тих, хто живе поза нею, а також попереджав про День Зібрання, у якому немає сумніву! Частина опиниться в раю, а частина опиниться в полум’ї! [1]
8 Якби Аллаг побажав, то зробив би їх єдиною громадою. Але Він вводить у Свою милість того, кого побажає! А в нечестивців не буде ні покровителя, ні помічника.
9 Невже вони беруть собі помічників замість Нього? Аллаг — Покровитель; Він воскрешає померлих; Він спроможний на кожну річ!
10 Про що б ви не сперечались, кінцеве рішення належить Аллагу. «Таким є Аллаг, мій Господь! На Нього я покладаю сподівання і до Нього я звертаюсь!»
11 Творець небес і землі! Він створив вам дружин із вас самих, а також створив худобу парами; так Він розмножує вас. Немає нічого, схожого на Нього! А Він — Всечуючий, Всевидячий!
12 Йому належать ключі небес і землі; Він збільшує та зменшує наділ, кому побажає. Воістину, Він про кожну річ Знаючий!
13 Він встановив вам у релігії те, що заповів Нуху, те, що Ми відкрили тобі, те, що Ми заповіли Ібрагіму, Мусі та Ісі: «Тримайтеся релігії та не розходьтеся поміж собою в ній!» Важко багатобожникам те, до чого ти закликаєш їх. Аллаг обирає Собі того, кого побажає та веде прямим шляхом того, хто до Нього звертається!
14 Через взаємну ненависть вони розійшлися поміж собою лише тоді, коли до них прийшло знання. Якби не попереднє слово Господа твого про встановлений строк, то між ними уже розсудили б! Воістину, ті, які успадкували Писання після них, опинились у глибоких сумнівах!
15 А тому закликай їх! Тримайся прямого шляху — так, як тобі й наказано. Не йди за їхніми бажаннями, а скажи: «Я увірував у те Писання, яке зіслав Аллаг, і мені наказано бути справедливим до вас! Аллаг — Господь наш і Господь ваш; нам — наші вчинки, вам — ваші вчинки! Не повинно бути між нами суперечок. Аллаг збере усіх нас і до Нього повернення!»
16 Докази тих, які сперечаються про Аллага після того, як Йому вже відповіли, марні перед Господом їхнім. Гнів упаде на них, чекає на них суворе покарання! [2]
17 Аллаг — Той, Хто зіслав Писання в істині та міру. Звідки тобі знати, можливо, Час уже близько!
18 Намагаються прискорити його ті, які в нього не вірують. А ті, які увірували, бояться його та знають, що він — істина! Так! Воістину, ті, які сперечаються про Час, потрапили в глибоку оману!
19 Аллаг — Ласкавий до Своїх рабів, Він дарує наділ тому, кому побажає! Він — Всесильний, Всемогутній!
20 Хто прагне врожаю наступного життя, тому Ми збільшимо його врожай; а хто прагне врожаю земного життя, Ми даруємо його, але йому не буде частки в наступному житті!
21 Невже вони мають таких спільників, які встановили для них у релігії щось, не дозволене Аллагом? Якби не ясне слово, то між ними уже розсудили б! Воістину, нечестивих чекає болісна кара!
22 Ти побачиш, як нечестиві боятимуться того, що вони собі здобули, але воно трапиться з ними! А ті, які увірували і творили добро, опиняться у райських садах, і в Господа свого вони матимуть усе, що побажають. Це і є велика ласка,
23 те, чим Аллаг сповіщає добру звістку Своїм рабам, які увірували й творили добро! Скажи: «Я не прошу у вас за це винагороди, окрім любові заради родинного зв’язку». Хто здобуває благо, тому Ми збільшимо благо! Воістину, Аллаг — Прощаючий, Вдячний! [3]
24 Невже вони говорять: «Він зводить наговір на Аллага»? Якби Аллаг побажав, то запечатав би твоє серце. Своїми словами Аллаг знищує неправду та утверджує істину! Воістину, Він знає те, що в грудях! [4]
25 Він — Той, Хто приймає каяття Своїх рабів, Хто прощає злі вчинки, Хто знає те, що ви робите!
26 Він дає відповідь тим, які увірували і творили добро, а також додає їм зі Своєї ласки; невіруючих же чекає сувора кара!
27 Якби Аллаг збільшив наділ для Своїх рабів, то вони почали б поширювати на землі ворожість. Але Він дарує міру того, чого побажає! Воістину, Він для Своїх рабів — Всевідаючий та Всевидячий!
28 Він — Той, Хто посилає дощ після того, як вони впадають у відчай, Хто поширює Свою милість! Він — Покровитель, Хвалимий!
29 Серед Його знамень — створення небес і землі, а також живих істот, яких Він там поселив. Він може зібрати їх, коли побажає!
30 Будь-яке лихо вражає вас лише за те, що ви здобули своїми руками; але ж багато чого Він прощає вам!
31 Ви не зможете втекти на землі. Немає у вас замість Аллага ні покровителя, ні помічника!
32 Серед Його знамень — кораблі в морі, схожі на гори.
33 Якщо Він побажає, то заспокоїть вітер, і вони стануть нерухомими на поверхні моря. Воістину, в цьому — знамення для кожного терплячого, вдячного!
34 Або й знищить їх — за те, що [люди] собі здобули. Але ж багато чого Він прощає!
35 Ті, які сперечаються про Наші знамення, знають, що не зможуть утекти!
36 Те, що вам дано, є насолодою земного життя. А те, що в Аллага, є кращим і вічним — для тих, які увірували та покладають сподівання на свого Господа;
37 які уникають важких гріхів і всього мерзенного, а коли гніваються, то прощають;
38 які відповідають своєму Господу, звершують молитву, радяться між собою у справах та жертвують із того, чим Ми наділили їх;
39 які відплачують тому, хто скривдив їх, адже
40 відплатою за зло є таке ж саме зло! Та якщо хто простить і встановить мир, винагорода його буде за Аллагом! Воістину, Він не любить несправедливих!
41 Хто помстився після того, як його скривдили, тому ніхто не дорікне;
42 докір є лише проти тих, які кривдять людей та поширюють нечестя на землі без жодного права! Таких чекає болісна кара! [5]
43 А якщо хто терпить і прощає, то, воістину, це і є рішучість у справах!
44 Кого Аллаг зіб’є зі шляху, тому вже не буде покровителя замість Нього! Ти побачиш, як нечестивці, побачивши кару, скажуть: «Чи немає шляху до повернення?»
45 Ти побачиш, як вони смиренно постануть перед [вогнем], потайки кидаючи на нього свої погляди. А ті, які увірували, скажуть: «Воістину, втрат зазнали ті, які втратили в День Воскресіння і самих себе, і свої родини!» Так! Воістину, нечестивих вразить вічна кара!
46 У них не буде покровителів, які допомогли б їм замість Аллага. Кого Аллаг увів у оману, тому не буде шляху!
47 Відповідайте своєму Господу раніше, ніж прийде той День від Аллага, який уже не відвернути! У той День не буде у вас схованки і не зможете ви нічого заперечити!
48 Та якщо вони відвернуться, то Ми не відсилали тебе їхнім охоронцем. Воістину, ти зобов’язаний лише передати послання. Воістину, коли Ми даємо людині спробувати Нашої милості, то вона радіє! А коли її вражає лихо за те, що вона зробила своїми руками, то людина стає невдячною!
49 Аллагу належить влада над небесами й землею; Він створює, що побажає! Він дарує дівчинку, кому побажає, і дарує хлопчика, кому побажає,
50 або й пару — доньку та сина; а кого побажає, залишає безплідним! Воістину, Він — Всезнаючий, Всемогутній!
51 Не дано людині того, щоб із нею говорив Аллаг, окрім як через одкровення, через завісу чи скерувавши посланця, який, із Його дозволу, відкриває те, що Він бажає. Воістину, Він — Всевишній, Мудрий!
52 Саме так, за наказом Нашим, Ми відкрили тобі дух. Ти не знав, що таке Писання, що таке віра, але Ми зробили його світлом, яким вказуємо прямий шлях тим із Наших рабів, кому побажаємо! Воістину, ти ведеш до прямого шляху — [6]
53 шляху Аллага, Того, Кому належить усе, що на небесах, і те, що на землі. Так! До Аллага повертаються усі справи!

[1] Матір селищ: мається на увазі Мекка.

[2] «Йому вже відповіли»: «Люди відповіли Йому, навернулись до ісламу й увійшли до Його релігії...» (аль-Багаві).

[3] Вираз «аль-курба» (родинна близькість, спорідненість, зв’язок) тлумачі розуміють неоднозначно. Дехто наголошує на тому, що мається на увазі конкретно родина Пророка – мир йому і благословення Аллага! — а дехто вважає, що мова йде про збереження родинних зв’язків між Пророком — мир йому і благословення Аллага! — та багатобожниками (так вважав ат-Табарі). Існує також думка, що «аль-курба» — це наближення до Аллага через любов до Нього (див. перекази від Хасана та ібн Аббаса у тлумаченні аль-Багаві).

[4] Як свідчить ат-Табарі, вираз «запечатати серце» тут означає «змусити забути Коран».

[5] «Докір проти»: досл. «шлях проти».

[6] Як свідчить ібн Касір, під «духом» мається на увазі Коран.