Сура 57: Аль-Хадід (Залізо)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Прославляє Аллага те, що на небесах і на землі, а Він — Великий, Мудрий!
2 Йому належить влада над небесами й землею, Він дарує життя та смерть, і Він спроможний на кожну річ!
3 Він — Перший і Останній, Явний та Потаємний, і Він знає про кожну річ!
4 Він — Той, Хто створив небеса і землю за шість днів, а потім утвердився на троні. Знає Він, що входить у землю і що виходить із неї, і що сходить із неба, і що здіймається туди. Він з вами [знанням], де б ви не були, і бачить Аллаг те, що чините ви!
5 Йому належить влада над небесами й землею, і до Аллага повертаються усі справи.
6 Він збільшує ніч за рахунок дня, а день за рахунок ночі, і Він знає те, що приховане в серцях.
7 Увіруйте в Аллага й Посланця Його, жертвуйте те, в чому Він зробив вас спадкоємцями; тож тим із вас, які увірували і жертвували, їм – нагорода велика!
8 А чому ви не віруєте в Аллага, коли Посланець закликає вас увірувати в Господа вашого й, істинно, взяв Він завіт із вами, якщо ви віруючі!
9 Він — Той, Хто зіслав рабу своєму знамення ясні, щоб вивести вас із темряви до світла, і, воістину, Аллаг — Співчутливий та Милосердний!
10 А чому ж ви не витрачаєте на шляху Аллага, коли Аллаг — спадкоємець небес і землі? Не рівні між собою ті, які жертвували і брали участь у боротьбі до перемоги; вони — вищі за тих, які жертвували пізніше і брали участь у боротьбі пізніше. І кожному обіцяв Аллаг найкраще, і Аллагу відомо те, що чините ви!
11 Той, хто позичить Аллагу добру позику, отримає від Аллага вдвічі більше, і йому — винагорода щедра!
12 У той День побачиш ти віруючих, чоловіків та жінок — плине світло їхнє перед ними і праворуч від них: «Звістка добра сьогодні для вас — сади, де течуть ріки. Будете ви там вічно!» Це — великий успіх!
13 У той День скажуть лицеміри, чоловіки й жінки, тим, які увірували:«Зачекайте, ми позичимо у вас світло». Скажуть їм: «Повертайтеся назад і шукайте світло!» Зведуть між ними стіну із ворітьми, всередині якої милість, а назовні — кара!
14 Будуть вони говорити: «Чи ж ми не були з вами?» Скажуть їм: «Так, але ви самі підбурювали одне одного — ви вичікували, і ви сумнівалися, і спокушалися хибними надіями, поки не з’явився наказ Аллага; і спокушав вас проти Аллага спокусник.
15 Тож сьогодні не візьмуть від вас викупу, і від тих, які не увірували; домівка ваша — вогонь, який полонить вас! Мерзотний же це притулок!»
16 Чи не час для тих, які увірували, змирити серця свої для згадування Аллага й того, що зіслано з істини, та не бути подібними до тих, кому було дано Писання раніше, і чиї серця зачерствіли з часом, і більшість яких — нечестивці?
17 Знайте ж, що Аллаг оживлює землю після смерті її. Ми роз’яснюємо знамення для вас — можливо, зрозумієте ви!
18 Воістину, тим чоловікам і жінкам, які дають милостиню і які позичили Аллагу позику добру — подвоїться вона їм, і матимуть вони винагороду щедру!
19 І тим, які увірували в Аллага та Посланця Його — правдивим і свідкам перед Господом їхнім — на них чекає винагорода й світло, а ті, які не увірували та відкидали знамення Наші, вони — жителі пекла!
20 Знайте, що життя в цьому світі — лише гра та забава, прикраси та хвастощі поміж вами, змагання у збільшенні майна та дітей — подібне воно дощу, після якого посіви дивують сіяча; далі ти бачиш їх жовтими, а потім вони всихають. А в майбутньому житті — кара жорстока або прощення від Аллага та вдоволення Його. І життя в цьому світі — ніщо інше як блага примарні!
21 Змагайтеся ж одне із одним в отриманні прощення від Господа вашого й раю, простягнутого на ширину неба й землі; приготований він тим, які увірували в Аллага та посланців Його; це — милість Аллага, дарує Він її, кому побажає, і Аллаг — Володар великої милості!
22 Не станеться ніякого лиха ні на землі, ні у вас самих, якщо його не було в Писанні ще до того, як Ми створимо це. Воістину, легко це для Аллага!
23 Щоб не сумували ви за тим, що втратили, і не раділи з того, що Ми дали! Аллаг не любить зверхніх та хвальковитих,
24 які скупі та силують людей бути скупими. А якщо хто відвертається, то, воістину, Аллаг — Багатий, Хвалимий.
25 Відсилали Ми посланців наших зі знаменнями ясними, і відсилали Ми з ними Писання та мірило для того, щоб трималися люди справедливості; зіслали Ми залізо, в якому велика міць і користь для людей – щоб знав Аллаг, хто потаємно допомагає Йому й посланцям Його. Аллаг — Сильний, Великий!
26 Й, істинно, відсилали Ми Нуха та Ібрагіма, і поставили серед нащадків їхніх пророцтво та Писання. Були серед них ті, хто йшов прямим шляхом, але багато хто з них — нечестивці.
27 Потім відправили Ми вслід за ними Ісу, сина Мар’ям, і дарували Ми йому Інджіль, і вселили в серця тих, хто йшов за ним, співчуття й милість. А чернецтво вони самі вигадали, бо Ми не приписували його їм, хіба як прагнуть вони до вдоволення Аллага. Та не виконали вони його належним чином. Тож дарували Ми тим серед них, які вірували, винагороду, але багато хто з них — нечестивці
28 О ви, які увірували! Бійтеся Аллага та увіруйте в Посланця Його, за милістю Своєю Він дарує вам вдвічі більше, і дарує вам світло, з яким ви будете йти; і простить вас, а Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
29 Тож нехай знають люди Писання, що не мають влади вони над милістю Аллага, що милість — в Його руці, і дає Він її тому, кому побажає, і Аллаг — Володар великої милості!