Сура 58: Аль-Муджаділя (Суперечка)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Аллаг почув слова тієї, яка сперечалася з тобою про свого чоловіка, і скаржилася Аллагу. Аллаг почув вашу розмову, бо, воістину, Аллаг — Всечуючий, Всезнаючий!
2 Ті, які називають своїх дружин хребтами матерів, хоча насправді ті не є матерями їхніми, бо матері їхні — ті, які народили їх; кажуть слова відразні та брехливі. Воістину, Аллаг — Милосердний, Прощаючий. [1]
3 Ті, які називають своїх дружин хребтами матерів, а потім відмовляються від сказаного, нехай звільнять одного раба перед тим, як торкнуться одне одного. Повчають вас цим, і Аллаг знає те, що ви робите.
4 А хто не має раба, то нехай тримає безперервний піст протягом двох місяців, перед тим, як торкнутися [дружини]. Хто ж не може зробити цього, то нехай нагодує шістдесят бідняків. Усе це для того, щоб увірували ви в Аллага та Його Посланця. Такими є обмеження Аллага, а на невіруючих чекає болісна кара!
5 Ті, які ворогують із Аллагом та Його Посланцем, будуть розбиті так само, як були розбиті ті, які жили раніше за них. Ми зіслали ясні знамення, а на невіруючих чекає ганебна кара,
6 у День, коли Аллаг воскресить їх усіх і розповість їм про вчинки їхні. Врахував їх Аллаг, а вони забули про них, та Аллаг — кожній речі Свідок.
7 Невже ти не бачиш, що Аллаг знає те, що на небесах, і те, що на землі? Не буває таємної розмови між трьома, де Він не був би четвертим, між п’ятьма, де Він не був би шостим, або ж менше чи більше від цього, щоб Його не було із ними [знанням], де б вони не були. Потім, у День Воскресіння, Ми розповімо їм про вчинки їхні. Аллаг — про кожну річ Знаючий!
8 Чи ти бачив тих, яким була заборонена таємна змова? Потім все ж вони повернулися до того, що було заборонено їм, змовилися про гріх, ворожість і непослух проти Посланця. Коли вони приходять до тебе, то вітаються з тобою не так, як вітає тебе Аллаг, та й кажуть самі собі:«Чого не скарає нас Аллаг за те, що ми говоримо?» Доволі їм геєни! Туди буде кинуто їх і потворне ж це місце!
9 О ви, які увірували! Коли спілкуєтеся потаємно, то не змовляйтеся про гріх, ворожість чи непослух стосовно Посланця. Змовляйтеся же про благочестя і богобоязливість, та бійтеся Аллага, перед яким ви будете зібрані!
10 Воістину, потаємна змова — від шайтана, який прагне смутку для тих, які увірували. Але вона не принесе їм ніякої шкоди, крім як із дозволу Аллага. І на Аллага покладають сподівання віруючі!
11 О ви, які увірували! Коли вам говорять на зібраннях: «Поступіться!» – то поступіться. І наділить вас Аллаг ще кращим місцем! А коли вам говорять: «Встаньте!» — то вставайте. Аллаг дарує перевагу тим серед вас, які увірували, й тим, кому дано знання. І Аллаг знає те, що ви робите.
12 О ви, які увірували! Коли ви говорите з Посланцем потаємно, то нехай милостиня передує вашій розмові. Це краще для вас та чистіше! Та як не знайдете в себе нічого, то Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
13 Невже ви боїтеся, щоб милостиня передувала вашій таємній розмові? Якщо ви не зробили цього, та Аллаг прийняв ваше каяття, то звершуйте молитву, давайте закят, коріться Аллагу та Його Посланцю. Аллаг знає те, що ви робите!
14 Чи ти бачив тих, які приятелюють із людьми, на яких розгнівався Аллаг? Вони і не з вами, і не проти вас, вони свідомо дають неправдиві клятви.
15 Аллаг приготував для них суворе покарання. Воістину, зле те, що вони роблять!
16 Вони зробили свої клятви щитом та й збивають зі шляху Аллага. На них чекає принизлива кара!
17 Не допоможе їм перед Аллагом нічим ні майно їхнє, ні діти їхні. Вони — жителі пекла і будуть там вічно!
18 У той День Аллаг воскресить їх усіх. І вони будуть давати клятви перед Ним, як давали клятви вам, та й думатимуть, що це чимось допоможе їм. Воістину, вони — брехуни!
19 Переміг їх шайтан і примусив забути навіть згадувати Аллага. Вони – прибічники шайтана, а, воістину, прибічники шайтана — це ті, які матимуть втрати!
20 Воістину, ті, які ворогують із Аллагом та Його Посланцем, опиняться серед найприниженіших.
21 Аллаг написав: «Неодмінно перемогу отримаю Я та Мої посланці!»
22 Ти не знайдеш людей, які вірують у Аллага та Останній День, але водночас приятелюють із тими, хто ворогує з Аллагом та Його Посланцем — навіть якщо це будуть їхні батьки, сини, брати чи інші родичі. Аллаг дарував серцям їхнім віру та ствердив їх духом від Себе. Він уведе їх у сади, де течуть ріки, і будуть вони там вічно! Аллаг задоволений ними, і вони задоволені Ним. Це — прибічники Аллага і, воістину, прибічники Аллага матимуть успіх!

[1] «Ті, які називають своїх дружин хребтами матерів»: слова «ти для мене наче хребет моєї матері» в доісламські часи промовляв араб, коли збирався розлучитися з дружиною.