Сура 60: Аль-Мумтахана (Випробувана)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 О ви, які увірували! Не беріть собі друзями Моїх ворогів і ворогів ваших! Ви зустрічаєте їх з любов’ю, тоді як вони не вірують у істину, що прийшла до вас, виганяють Посланця та вас самих за те, що віруєте ви в Аллага, Господа вашого! І якщо ви вийдете боротися на Моєму шляху та шукати Моєї милості, то не приховуйте свою любов до них. Я ж бо знаю те, що ви приховуєте, та те, що ви говорите відкрито. І хто з вас зробив це, той зійшов зі шляху істинного.
2 Якщо ж стануть вони на шляху вашому, то будуть вам ворогами, завдаватимуть шкоди вам своїми руками та словами, бажаючи, щоб ви стали невіруючими.
3 Не допоможуть вам ні дружини ваші, ні діти ваші. У День Воскресіння Він розсудить між вами. І Аллаг бачить те, що ви робите!
4 І добрий приклад для вас Ібрагім і ті, хто з ним, коли сказали вони народу своєму: «Ми відрікаємось від вас та від того, чому ви поклоняєтесь замість Аллага! Ми не визнаємо вас, і буде між нами та вами ворожнеча й ненависть доти, доки не увіруєте ви в єдиного Бога». Тільки сказав Ібрагім батькові своєму: «Я буду просити прощення для тебе, хоча й не маю для цього влади над тим, що належить Аллагу! Господи наш! На Тебе сподіваємось ми і до Тебе — повернення!
5 Господи наш! Не дозволяй невіруючим відвертати нас. Прости нас, Господи наш, воістину, Ти — Великий, Мудрий!»
6 Справді, вони були добрим прикладом для вас, для тих, хто сподівається на повернення до Аллага та Останній День. А якщо хто відвернеться, то Аллаг — Багатий, Хвалимий!
7 Можливо, Аллаг поєднає любов’ю вас і тих, з ким ви ворогуєте. І Аллаг – Всемогутній, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
8 Аллаг не забороняє вам бути дружніми та справедливими до тих, хто не бився з вами через віру та не виганяв вас із ваших домівок. Воістину, Аллаг любить справедливих.
9 Аллаг забороняє вам приятелювати лише з тими, які билися з вами через віру, виганяли вас із ваших домівок та сприяли вигнанню вашому. А хто приятелює з ними, ті — нечестивці.
10 О ви, які увірували! Коли приходять до вас віруючі жінки, які переселилися, то випробовуйте їхню віру. Аллаг краще знає, яка їхня віра. Якщо ж переконаєтеся ви в тому, що вони віруючі, то не повертайте їх невіруючим, бо тим заборонено одружуватися на них, а їм — виходити заміж. Тож сплачуйте їм те, що вони витратили. Немає гріха вам у тому, що ви одружитеся на них після сплати належного [жінкам]. Не дотримуйтеся своїх обов’язків перед невіруючими дружинами та вимагайте назад витрачене вами. І [невіруючі чоловіки] нехай вимагають те, що вони витратили. Це так вирішив для вас Аллаг, Він судить між вами, і Аллаг — Всезнаючий, Мудрий!
11 І якщо пішла якась із ваших дружин до невіруючих, а потім захопили ви здобич, то дайте тим, кого полишили дружини, стільки ж, скільки ті сплатили їм. І бійтеся Аллага, в Якого ви віруєте!
12 О Пророче! Коли прийдуть до тебе віруючі жінки й заприсягнуть у тому, що не будуть поклонятися нікому, окрім Аллага, що не будуть красти, чинити перелюб, вбивати своїх дітей, мати дітей від інших, уперто триматися брехні, та що не будуть чинити тобі непослух, коли закликаєш ти їх до заохочуваного — то прийми клятву їхню та проси для них прощення в Аллага. Воістину, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
13 О ви, які увірували! Не беріть собі друзями людей, на яких прогнівався Аллаг! Вони вже втратили сподівання на наступне життя, як втратили його невіруючі, що лежать у могилах!