Сура 62: Аль-Джумуа (Соборна)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Славлять Аллага ті, хто на небесах, і ті, хто на землі — Царя, Святого, Великого, Мудрого!
2 Він — Той, Хто відіслав до неписьменних посланця з-посеред них самих. Читає він їм знамення Його, очищує їх ними, вчить їх Писання та мудрості, хоча раніше вони перебували в справжній омані.
3 Та інших серед тих, які ще не приєдналися до них, а Він — Великий, Мудрий!
4 Це — милість Аллага, дарує Він її, кому побажає, а Аллаг володіє милістю великою!
5 Ті, яким [наказано] триматися Таурату — але потім не дотрималися вони цього — схожі на віслюка, навантаженого книгами! Яким же злим є приклад людей, які відкидають знамення Аллага! Аллаг не веде прямим шляхом несправедливих!
6 Скажи: «О ви, які є юдеями! Якщо вважаєте ви себе ближчими до Аллага, ніж інші люди, то побажайте собі смерті, якщо ви правдиві!»
7 Але не побажають вони її ніколи через те, що творили руки їхні! Аллаг знає нечестивих!
8 Скажи: «Воістину, смерть, від якої тікаєте ви, істинно спіткає вас! Потім повернетесь ви до Знаючого потаємне й видиме, і сповістить Він вас про те, що ви чинили!»
9 О ви, які увірували! Коли закликають вас на молитву в п’ятницю, то зверніться до згадування Аллага і полиште справи торгівельні. Це краще для вас, якщо ви розумієте!
10 І коли молитва закінчиться, то розходьтеся по землі, шукаючи милості Аллага, і згадуйте Аллага часто, можливо, матимете ви успіх!
11 Але коли бачать вони торгівлю чи розвагу, поспішають вони до цього, залишаючи тебе стояти [в мечеті]. Скажи: «Те, що в Аллага, краще від розваг і від торгівлі, і Аллаг — найкращий із тих, хто наділяє!»