Сура 65: Ат-Таляк (Розлучення)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 О Пророче! Коли розлучаєтесь ви з жінками, то розлучайтесь із ними відповідно до встановленого періоду, дотримуйтесь його та бійтесь Аллага, Господа вашого! Не виганяйте їх із житла їхнього, та нехай і вони не виходять із нього, хіба як вчинять вони розпусту очевидну. Такими є обмеження Аллага. Хто ж порушує обмеження Аллага, той вчиняє несправедливо щодо самого себе. Ти ж не знаєш — а раптом Аллаг вирішить потім інакше?
2 Коли ж прийде встановлений строк, то залиште їх у себе з миром або ж розійдіться з ними миром. Покличте для цього в свідки двох справедливих чоловіків серед вас та й принесіть свідчення перед Аллагом. Таким є повчання для того, хто вірує в Аллага та Останній День. Хто боїться Аллага, тому Він дає вихід,
3 та наділяє звідти, звідки той і не чекає. Тому, хто покладає сподівання на Аллага, достатньо Його. Аллаг доводить до кінця виконання наказу Свого і Він для кожної речі створив її міру!
4 Для тих із ваших дружин, у кого припинились місячні, в разі сумнівів ваших — строк у три місяці. Це також для тих, які не досягли віку місячних. У вагітних же він займає час до пологів їхніх. А тому, хто боїться Аллага, Він полегшує справи!
5 Це — наказ Аллага, який Він зіслав вам. І хто боїться Аллага, тому Він простить гріхи його та збільшить йому винагороду!
6 Поселяйте їх там, де живете самі, наскільки вам дозволяють ваші статки. Не заподіюйте їм шкоди, щоб не робити ще важче. Якщо ж вагітні вони, то утримуйте їх до того часу, поки не народять вони. Якщо ж годують вони груддю [дітей] ваших, то давайте їм винагороду їхню та й радьтеся між собою по-доброму. Якщо ж це буде важко для вас, то запрошуйте годувальницю.
7 Нехай власник достатку витрачає відповідно до достатку свого; а кому важко це, то нехай витрачає із даного йому Аллагом. Аллаг не вимагає з людини більше від того, що Він дав їй. І Аллаг дарує полегшення після труднощів!
8 О, скільки ж селищ не послухались наказу Господа їхнього та посланців Його! Ми відплатили їм жорстокою відплатою та скарали їх тяжкою карою!
9 Вони відчули наслідки своїх вчинків. Їхні вчинки стали збитковими!
10 Аллаг приготував їм жорстоку кару. Тож бійтеся Аллага, о ви, обдаровані розумом, які увірували! Аллаг зіслав вам нагадування
11 через Посланця, який читає ясні знамення Аллага вам, щоб вивести тих, які увірували та чинили добрі справи, з пітьми до світла. Хто увірує в Аллага та робитиме добро, той увійде до садів, де течуть ріки. Вони будуть там вічно. Аллаг уже дарував їм прекрасний наділ!
12 Аллаг — Той, Хто створив сім небес і стільки ж земель. Сходить між ними наказ задля того, щоб знали ви, що Аллаг спроможний на кожну річ, і що Він охоплює кожну річ знанням!