Сура 66: Ат-Тахрім (Заборона)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 О Пророче! Чому ти, прагнучи догодити своїм дружинам, забороняєш те, що дозволив тобі Аллаг? Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
2 Істинно, встановив Аллаг вам шляхи відступу від клятв ваших. Аллаг — Покровитель ваш, Всезнаючий, Мудрий!
3 І коли переповів таємно Пророк одній із дружин своїх новину, то та розповіла це іншій. Але відкрив Аллаг йому це. Розповів їй частину Пророк, а частину приховав. І коли повідав він їй це, вона запитала: «Хто розповів тобі це?» Сказав він: «Розповів Всезнаючий і Всевідаючий».
4 Якщо обидві ви покаєтесь перед Аллагом, [то це буде краще] — так віддалились ваші серця. А якщо об’єднаєтесь ви проти нього, то, воістину, Аллаг його покровитель, і Джібріль, і праведні віруючі, а після цього – ангели.
5 Можливо, якщо розлучиться він із вами, то Господь його замінить вас дружинами, кращими за вас — відданими Аллагу, віруючими, покірними, тими, що каються, поклоняються, постяться — як тими, що були заміжніми, так і цнотливими.
6 О ви, які увірували! Бережіть себе і сім’ї свої від пекла, паливом якого є люди й камені, над якими ангели — суворі та сильні, які не ухиляються від того, що Аллаг наказав їм.
7 О ви, які не увірували! Не виправдовуйтеся сьогодні, відплатять вам лише за те, що ви чинили.
8 О ви, які увірували! Покайтеся перед Аллагом каяттям щирим! Можливо, Господь відпустить вам гріхи ваші та введе вас у сади, де течуть ріки. У той День Аллаг не принизить Пророка й тих із ним, які увірували. Світло їх плине попереду них і праворуч від них. «Дай нам сповна світло наше й прости нас, воістину, Ти спроможний на кожну річ!»
9 О Пророче! Веди боротьбу з невіруючими та лицемірами, будь суворий з ними. Домівкою їхньою буде геєна і жахливим є такий кінець!
10 Навів Аллаг приклад тих, які не увірували: дружину Нуха і дружину Люта. Вони були заміжніми за двома Нашими праведними рабами. Але вони зрадили їх, тож не позбавили чоловіки їх від кари Аллага, і сказано їм: «Увійдіть у пекло разом із іншими».
11 І навів Аллаг приклад тих, які увірували — дружину Фірауна, коли сказала вона: «Господи! Зведи мені біля Тебе дім у раю! І врятуй мене від Фірауна та вчинків його! І врятуй мене від народу неправедного!»
12 І Мар’ям, доньку Імрана, яка зберегла цноту лона свого, тож вдихнули Ми в нього від Духу Нашого; сприйняла за істину вона слова Господа її та Писання Його, і була вона з-посеред покірних.