Сура 88: Аль-Гашійя (Покриваюче)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Чи дійшла до тебе розповідь про покриваюче?
2 Обличчя одні в той День принижені,
3 виснажені, втомлені,
4 увійдуть вони в пекельний вогонь,
5 і напуватимуть їх із джерела киплячого,
6 не буде їм там їжі, крім як колючок,
7 від яких не товстіють, і не вгамовують голоду.
8 Обличчя інших в День той радісні,
9 стараннями своїми вдоволені,
10 в садах найвищих!
11 Не почують вони там пустослів’я,
12 там — джерело проточне,
13 там — ложа піднесені,
14 чаші розставлені,
15 подушки розкладені,
16 килими розіслані.
17 Та невже ж вони не поглянуть на верблюдів — як створені вони?
18 І на небо — як піднесено воно?
19 І на гори — як зведені вони?
20 І на землю — як простерта вона?
21 Нагадуй же, бо ти — нагадувач!
22 І ти не маєш влади над ними!
23 А тих, хто відвернувся і не вірував,
24 Аллаг скарає найбільшою карою!
25 Воістину, до Нас повернуться вони!
26 Потім Нам належатиме розрахунок з ними!