Сура 95: Ат-Тін (Смоківниця)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Клянуся смоківницею і оливою,
2 клянуся горою Сінай,
3 клянуся цим містом надійним!
4 Ми створили людину в найкращій подобі.
5 Потім Ми скинемо її в найнижче з найнижчого,
6 окрім тих, які увірували й творили добрі справи; чекає на них невичерпна винагорода!
7 Хто ж після цього змушує тебе відкидати Суд?
8 Хіба Аллаг — не Наймудріший Суддя?