Передмова перекладача

Ім'ям Аллага Милостивого, Милосердного!

Книга, яку Ви тримаєте в руках - третє видання перекладу смислів Корану українською мовою. Не зайвим буде сказати, що переклад Божого Слова - дуже складна й в ідеалі узагалі неможлива річ, оскільки однією з визначних особливостей Корану є його принципова непідробність ('іджаз аль-Кур'ан). Не може бути тексту, подібного до Корану, а сам переклад ніколи не буде таким, як оригінал. Утім, керуючись настановами Пророка (мир йому й благословення Аллага), що Боже Слово слід доносити до людей, навіть якщо це буде лише один айат, уже з давніх часів мусульманська громада не лише тлумачить, а й перекладає смисли Корану іншими мовами. Переклад смислів Корану іншими мовами вважали за необхідність такі великі вчені ісламу як Абу Ісхак аш-Шатибі, Такі ад-Дін ібн Таймійя, Валі Аллаг ад-Даглаві та інші; сьогодні університет «Аль-Азгар» у Каїрі, Центр імені короля Фагда з Видання Корану в Медині, Діянет Туреччини в Анкарі й інші провідні установи мусульманського світу видрукували переклади смислів Корану майже на сотнею мов світу. Виходило, зокрема у Медині, і перше видання перекладу українською мовою, затверджене до друку спеціальною комісією з науковців-лінгвістів і кораністів.

Перекладався й в подальшому редагувався цей переклад зовсім не так, як якась інша книга. Передусім тому, що під час обирання найбільш відповідних значень робилася коректура не на власну думку перекладача, а на мусульманську традицію розуміння Корану, зокрема коментарі таких відомих середньовічних авторів, як ат-Табарі, аль-Багауві та ібн Касір та інших. їхні тлумачення, а також чимало інших праць є дуже популярними серед мусульман. Таким чином, в перекладі відображена спроба не індивідуального, а колективного розуміння Корану мусульманською громадою. Проте, як відомо, стосовно багатьох айатів існують розбіжності, а тому тут уже перекладач мусив вибирати ті варіанти, які обґрунтовано, на підставі тих же тлумачень і думки мусульманських учених, вважав найбільш пріоритетними. Це особливо актуально для нашого часу, коли деякі новітні течії, які приписують себе до ісламу, намагаються пояснювати Коран узагалі без тафсірів, ігноруючи те, як розуміли Коран інші мусульмани, зокрема перші покоління Умми - сподвижники Пророка (мир йому й благословення Алл ага!). Потрібно також усвідомити, що переклад хоча й подібний до тлумачення, але ним не є; тут вміщено загальні значення, прийняті у мусульман. У будь-якому разі, робити якісь висновки про Коран слід лише на основі оригіналу, тобто арабського тексту; так само й в усіх мусульманських обрядах, зокрема молитві-намазі, Коран читається тільки арабською мовою. Переклад - це радше вступ до Корану, спроба пробудити в читача зацікавлення до глибшого пізнання цієї Книги.

Україна знайома з перекладами Корану давно. Слід згадати й волинських татар, які вперше перекладали деякі айати на діалекти української мови, і перший повний переклад, виконаний, щоправда, не з арабської, а з іншого перекладу (німецькою; перекладав О. Абранчак-Лисенецький у 1913-1914 роках). Пізніше виходили друком праці українських сходознавців Я. Полотнюка (1990) і В. Рибалкіна (2002), уже з арабського тексту. Презентоване ж видання вперше вийшло 2013 року в Медині, а 2015 - в Києві, у видавництві «Основи».

Що нового в третьому виданні? Передусім внесено деякі зміни у написання імен, починаючи з прекрасного Божого імені Аллаг і завершуючи іменами деяких пророків (мир їм); також виправлено окремі друкарські огріхи. Уточнено й значення окремих слів, деякі буквальні варіанти перекладу, які могли викликати нерозуміння в читача, були замінені на розлогіші й чіткіші. Утім, якихось принципових змін не робилося, оскільки методологічно усі три видання спираються на один і той самий підхід - показати Коран таким, яким його читають і розуміють мусульмани.

Михайло Якубович