Сура 105: эль-ФИИЛЬ

Кябени йыкъмакъ истеген Эбрехенинъ филлери уджюми акъкъында энгени ичюн, бу адны алгъан. Кяафируун суресинден сонъ, Меккеде энген, 5 аеттир.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Раббинъ филь саиплерине нелер этти, корьмединъми?
2 Оларнынъ яман къарарларыны бошуна чыкърмадымы?
3 Оларнынъ усьтюне эбабиль къушларыны ёллады.
4 О къушлар оларнынъ усьтлерине пишкен толадан япылгъан ташлар ата эди.
5 Бойледже, Аллаh оларны ашалып, тапталгъан экинге чевирди.