Сура 109: эль-КЯАФИРУУН

Кяфирлерден сёз юрсетильгени ичюн, бу адны алгъан. Маауун суресинден сонъ, Меккеде энген, 6 аеттир.

Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1-2 (Ресулым!) Де ки: Эй, кяфирлер! Мен сиз табынаяткъанларынъызгъа табынмам.
3 Сиз де меним табынгъаныма табынмайсынъыз.
4 Мен де сизинъ табынгъанларынъызгъа асла табынаджакъ дегилим.
5 Эбет, сиз де меним табынгъанымгъа табынамакъта дегильсинъиз.
6 Сизинъ дининъиз – сизге, меним диним де – манъа.