Сура 109: Аль-Кафірун (Невіруючі)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Скажи: «О ви, невіруючі!
2 Я не поклоняюся тому, чому поклоняєтеся ви,
3 а ви не поклоняєтесь тому, чому я поклоняюся!
4 Я не поклоняюся так, як поклоняєтеся ви,
5 а ви не будете поклонятися так, як буду поклонятись я, [1]
6 вам — ваша віра, а мені — моя!»

[1] Як свідчать тафсіри, «ви» тут стосується конкретних осіб, адже Господь знав, що вони ніколи не увірують.