Сура 33: Аль-Ахзаб (Військові загони)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 О Пророче! Бійся Аллага та не корись невіруючим і лицемірам! Воістину, Аллаг — Всезнаючий, Мудрий!
2 Іди за тим, що дано тобі в одкровенні від Господа твого! Воістину, Аллаг відає про те, що ви робите!
3 І покладайся на Аллага! Достатньо Аллага як Опікуна!
4 Жодній людині Аллаг не дав двох сердець у грудях. Він не зробив вашими матерями тих ваших дружин, яких ви називаєте «хребтами». Він не зробив ваших названих синів справжніми синами. Це лише слова з ваших вуст. Аллаг говорить істину та вказує шлях! [1]
5 Кличте названих синів за іменами їхніх батьків. Це справедливіше перед Аллагом. А якщо ви не знаєте імен їхніх батьків, то вони — ваші брати в релігії та близькі! Не буде гріха на вас, якщо ви попередньо не мали такого наміру в серці. Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
6 Пророк ближчий до віруючих, ніж вони самі. Його дружини — їхні матері. Згідно з Писанням Аллага родичі ближчі одне до одного, ніж віруючі та переселенці, якщо вони самі не побажають зробити добро своїм близьким. Так записано в Писанні! [2]
7 Ось Ми взяли завіт із пророками: з тобою, з Нухом, з Ібрагімом, із Мусою та Ісою, сином Мар’ям. Ми уклали з ними суворий завіт,
8 щоб запитати правдивих про їхню правдивість. А для невіруючих Він приготував болісну кару!
9 О ви, які увірували! Згадайте милість Аллага, коли проти вас вирушило військо. Ми наслали на них вітер та війська, яких ви не бачите! Аллаг бачить, що ви робите! [3]
10 Ось вони підійшли до вас і згори, і знизу. Забігали очі ваші, а серця підступили до горла, й ви почали говорити про Аллага різні здогадки! [4]
11 Там віруючі зазнали випробування й сильного потрясіння.
12 Сказали лицеміри й ті, у чиїх серцях хвороба: «Обіцянка Аллага та Його Посланця була лише спокусою!»
13 Частина з них сказала: «О жителі Ясрибу! Ви не втримаєтесь на цьому місці, повертайтеся назад!» А деякі з них запитали в Пророка дозволу й сказали: «Наші будинки беззахисні!» Вони не були беззахисні, але ті лише прагнули втекти!
14 Якби [вороги] вдерлися туди з усіх боків і почали спокушати їх, ті одразу б зробили це й не чекали, хіба що трохи. [5]
15 Але ж раніше вони узяли з Аллагом завіт, що не відвернуться! Запитають їх про завіт з Аллагом!
16 Скажи: «Втеча не допоможе вам, якщо ви тікаєте від смерті чи загибелі. Недовго ж тоді ви будете насолоджуватися благами!»
17 Запитай: «Хто захистить вас від Аллага, якщо Він побажає вам зла? А якщо побажає милості?» Вони не знайдуть собі замість Аллага ні покровителя, ні помічника!
18 Аллаг знає тих із вас, які відвертають інших і кажуть своїм братам: «Ідіть до нас!» Незначна їхня участь у битві [6]
19 через їхню скупість до вас! Коли їх охоплює страх, ти бачиш, як вони дивляться на тебе: їхні очі бігають, наче в того, хто мліє перед смертю! А коли страх минає, вони ображають вас своїми гострими язиками, скупляться на добро. Вони не увірували, Аллаг зробить марними їхні вчинки! І це для Аллага легко!
20 Вони гадають, що військові загони не відступили. Якби військові загони й прийшли, то вони побажали б кочувати серед бедуїнів і збирати новини про вас. А якби вони були серед вас, то не дуже б воювали!
21 Посланець Аллага — прекрасний приклад для вас, для тих, хто сподівається на Аллага, Останній День і часто згадує Аллага!
22 Коли віруючі побачили військові загони, то сказали: «Це — те, що обіцяв нам Аллаг і Його Посланець! Правдивий Аллаг і Його Посланець!» Це тільки додало їм віри й покори!
23 Серед віруючих є чоловіки, вірні завіту з Аллагом. Є серед них ті, які вже виконали свій обов’язок, а є ті, які ще чекають, але не зраджують йому, [7]
24 щоб Аллаг винагородив правдивих за їхню правдивість, а лицемірів скарав, якщо побажає, або прийняв їхнє каяття. Воістину, Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
25 Аллаг повернув невіруючих, незважаючи на їхню лють, і вони не отримали блага. Аллаг врятував віруючих від битви. Аллаг — Всесильний, Всемогутній!
26 Тих людей Писання, які допомагали їм, Аллаг вивів із їхніх укріплень і вселив страх у їхні серця. Частину з них ви вбили, а другу частину захопили в полон!
27 Він дарував вам їхню землю, їхні помешкання й майно, землю, на яку навіть не ставала ваша нога! Аллаг спроможний на кожну річ!
28 О Пророче! Скажи своїм дружинам: «Якщо ви прагнете земного життя та його прикрас, то приходьте, я наділю вас благами та красиво відпущу!
29 А якщо ви прагнете до Аллага, Його Посланця та майбутнього життя, то Аллаг приготував для праведних з-посеред вас велику винагороду!»
30 О дружини Пророка! Яка з вас скоїть явно мерзенний вчинок, тій буде подвоєно кару. І це для Аллага легко!
31 А тій із вас, яка буде покірна Аллагу, Його Посланцю й робитиме добрі справи, Ми даруємо подвійну винагороду. Ми приготували для неї щедрий наділ!
32 О дружини Пророка! Ви не такі, як будь-яка жінка. Якщо ви богобоязливі, то не виявляйте ніжності в розмові, щоб не побажав вас той, у чиєму серці хвороба. Промовляйте гідні слова!
33 Перебуваючи у своїх домівках, не вбирайтеся так, як вбиралися в часи першого невігластва. Звершуйте молитву, давайте закят та коріться Аллагу та Його Посланцю. О люди дому, воістину, Аллаг бажає забрати від вас нечистоту й очистити вас! [8]
34 Згадуйте те, що читають у ваших будинках зі знамень Аллага та мудрості. Воістину, Аллаг — Проникливий, Всевідаючий!
35 Воістину, для відданих [Аллагу] — чоловіків і жінок, для віруючих – чоловіків і жінок, для смиренних — чоловіків і жінок, для правдивих – чоловіків і жінок, для терплячих — чоловіків і жінок, для покірних – чоловіків і жінок, для тих, які тримають піст — чоловіків і жінок, для тих, які закривають свою наготу — чоловіків і жінок, для тих, які часто згадують Аллага — чоловіків і жінок — усім Аллаг приготував прощення та велику винагороду!
36 Віруючий та віруюча не повинні приймати рішення в якійсь справі, коли Аллаг і Його Посланець уже вирішили це. А хто чинить непослух Аллагу та Його Посланцю, той перебуває в явній омані!
37 Ось ти сказав тому, до кого Аллаг виявив милість і до кого ти сам виявив милість: «Утримай свою дружину при собі та бійся Аллага!» Ти приховав те, що відкриє Аллаг, і ти боявся людей, хоч Аллаг більше заслуговує на те, щоб Його боялися! Коли Зайд задовольнив із нею своє бажання, Ми віддали її за тебе, щоб на віруючих не було вини через стосунки з дружинами своїх названих синів, коли ті задовольнять із ними своє бажання. Наказ Аллага має бути виконано! [9]
38 На Пророкові немає вини через те, до чого зобов’язав його Аллаг. Таким був закон Аллага для тих, які жили раніше — а наказ Аллага передвизначений —
39 і для тих, які передавали послання Аллага, боялися Його та не боялися нікого, крім Аллага! Достатньо тієї лічби, що в Аллага!
40 Мухаммад — не батько когось із ваших чоловіків, але Посланець Аллага й Печатка пророків! Аллаг про кожну річ Знаючий!
41 О ви, які увірували! Згадуйте Аллага часто,
42 славте Його зранку та ввечері!
43 Він — Той, Хто благословляє вас, і ангели Його — для того, щоб вивести вас із темряви до світла. Він Милосердний до віруючих!
44 У День зустрічі з Ним їхнім вітанням буде «Мир!» Він приготував для Них щедру винагороду!
45 О Пророче! Ми послали тебе як свідка, доброго вісника й застерігача;
46 як того, хто закликає до Аллага з Його дозволу, як сяюче світило!
47 Сповісти віруючим добру звістку про те, що вони матимуть велику ласку в Аллага!
48 Не корися невіруючим і лицемірам, забудь про заподіяні ними страждання й покладайся на Аллага! Достатньо Аллага як Опікуна!
49 О ви, які увірували! Якщо ви одружуєтесь із віруючими жінками, а потім розлучаєтеся з ними, до того, як торкнулися їх, то вони не повинні вичікувати перед вами строк. Наділіть їх благами й відпустіть красиво! [10]
50 О Пророче! Ми дозволили тобі твоїх дружин, за яких ти заплатив викуп, а також тих, ким оволоділа твоя правиця, й кого дарував тобі Аллаг, а також доньок твоїх дядьків із боку батька, доньок твоїх тіток із боку батька, доньок твоїх дядьків із боку матері, доньок твоїх тіток із боку матері, які здійснили переселення разом із тобою, а також кожну віруючу жінку, яка подарує себе Пророку, якщо Пророк захоче одружитися з нею. Це дозволено лише тобі, але не іншим віруючим. Ми знаємо, що встановлено для них стосовно їхніх дружин і тих, ким оволоділи їхні правиці. Це зроблено для того, щоб на тобі не було вини. Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
51 Відкладай прихід до тих із них, до кого побажаєш, і затримай ту з них, яку побажаєш. Якщо ти побажаєш ту, яку попередньо віддалив, то на тобі не буде гріха. Це краще для того, щоб очі кожної з них раділи, щоб вони не відчували смутку та були задоволені тим, що ти їм даруєш. Аллаг знає те, що в їхніх серцях. Аллаг — Знаючий та Співчутливий!
52 З цього часу тобі не дозволено одружуватися з іншими жінками або змінювати цих дружин на інших, навіть якщо тебе й дивуватиме їхня краса. Це не стосується тих, ким оволоділа твоя правиця. Аллаг над кожною річчю Наглядач!
53 О ви, які увірували! Не заходьте до будинків Пророка, якщо вас не запросять на трапезу, й не приходьте, коли вона ще не готова. Заходьте, коли вас покличуть, а коли поїсте, розходіться, не всідайтеся для розмови. Ви спричиняєте незручності Пророку! Він соромиться вас, а Аллаг не соромиться істини! Якщо ви просите в [дружин Пророка] якісь речі, то просіть їх крізь завісу. Так буде чистіше для ваших та їхніх сердець. Не годиться ні ображати Посланця, ні одружуватися на його дружинах після його смерті. Воістину, це великий гріх перед Аллагом!
54 Покажете ви щось або приховаєте — Аллаг знає про кожну річ!
55 На них не буде гріха, якщо вони [будуть без завіси] перед своїми батьками, синами, братами, синами братів, синами сестер, [віруючими] жінками й тими, ким оволоділа їхня правиця. Бійтесь Аллага! Воістину, Аллаг — кожній речі Свідок! [11]
56 Воістину, Аллаг і Його ангели благословляють Пророка! О ви, які увірували! Благословляйте Пророка й вітайте його миром!
57 Воістину, тих, які ображають Аллага та Його Посланця, Аллаг прокляв у земному житті й житті наступному та приготував для них принизливу кару!
58 А ті, які безпідставно ображають віруючих чоловіків і жінок, несуть на собі тягар наклепу й відвертого гріха!
59 О Пророче! Скажи своїм дружинам, донькам і віруючим жінкам, щоб вони одягалися у свої покривала. Так їх легше впізнаватимуть і не образять. Аллаг — Прощаючий, Милостивий! [12]
60 Якщо лицеміри й ті, в чиїх серцях хвороба, а також ті, хто поширює в Медині чутки, не припинять, Ми неодмінно підкоримо їх тобі, і вони будуть поряд із тобою зовсім недовго.
61 Вони будуть прокляті! Де б їх не знайшли, їх хапатимуть і вбиватимуть!
62 Таким був закон Аллага для тих, які жили раніше. І ти не знайдеш зміни в законі Аллага!
63 Люди запитують тебе про Час. Скажи: «Про це знає тільки Аллаг!» Звідки тобі знати, можливо, Час уже близько?
64 Воістину, Аллаг прокляв невіруючих і приготував для них полум’я,
65 де вони будуть довіку! Не знайдуть вони ні покровителя, ні помічника!
66 Того Дня їхні обличчя повертатимуться у вогні. Вони говоритимуть: «Якби ж ми корилися Аллагу та Посланцю!»
67 Вони скажуть: «Господи наш! Ми корилися нашим вождям і старійшинам! Вони збили нас зі шляху!
68 Господи наш! Даруй їм подвійну кару та прокляни їх великим прокляттям!»
69 О ви, які увірували! Не будьте як ті, що образили Мусу. Аллаг очистив його від того, що вони говорили. Він пошанований перед Аллагом!
70 О ви, які увірували! Бійтесь Аллага та говоріть розсудливе слово.
71 Тоді Аллаг покращить ваші справи й простить ваші гріхи. А хто кориться Аллагу та Його Посланцю, той уже досягнув великого успіху!
72 Ми показали відповідальність небесам, землі й горам, але ті відмовились її нести та злякались. Її понесла людина — воістину, несправедлива й темна вона –
73 щоб Аллаг скарав лицемірів і лицемірок, багатобожників і багатобожниць, і прийняв каяття віруючих чоловіків і жінок. Аллаг — Прощаючий та Милосердний!

[1] «Хребтами» — коли араб у доісламські часи бажав розлучитися, то говорив дружині: «Ти для мене наче хребет моєї матері». Іслам заборонив таку форму розлучення.

[2] «Побажають зробити добро...» — ідеться про складання заповіту та передачу майна в спадок.

[3] У цьому та наступних аятах ідеться про «битву окопів» — облогу Медини багатобожниками. Ця подія відбулася в 627 році.

[4] «Серця підступили до горла» — ідеться про страх, який охопив віруючих.

[5] Як свідчить аль-Багаві та інші тлумачі, йдеться про відмову від ісламу, якої багатобожники вимагали б від віруючих у разі своєї перемоги.

[6] «Відвертають інших» — ідеться про осіб, які відвертали інших від боротьби проти невіруючих.

[7] «Уже виконали свій обов’язок» — «уже закінчили свою справу й повернулися до Господа свого – як ті, хто загинув мученицькою смертю в битвах коло Бадру та Ухуду» (ат-Табарі).

[8] «Перше невігластво» — «Час від Ідріса до Нуха» (ібн Касір). «Люди дому» — члени родини Пророка (див. ат-Табарі).

[9] Ідеться про Зайда ібн Харіса, названого сина Пророка (мир йому і благословення Аллага). Коли той розлучився з Зайнаб, із нею одружився Пророк (мир йому і благословення Аллага). Як зазначає ібн Касір, цей приклад показує віруючим, що вони можуть одружуватися з жінками, з якими були одружені їхні названі діти (див. також четвертий аят цієї сури).

[10] «Вичікувати перед вами строк»: ідеться про ідда — період, що становить чотири місяці й десять днів, який має минути до нового заміжжя.

[11] Інтерполяції згідно з коментарями більшості тлумачів.

[12] «Легше впізнаватимуть» — відрізнятимуть від рабинь і блудниць (ібн Касір).