Сура 45: Аль-Джасійя (Схилена на коліна)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Ха. Мім.
2 Писання, зіслане від Аллага, Всесильного, Мудрого!
3 Воістину, на небесах і на землі — знамення для віруючих!
4 У створенні вас та інших живих істот, яких Він розселив — знамення для людей, які впевнені!
5 У зміні ночі та дня, у наділі, який Аллаг відсилає із неба та яким оживлює землю після смерті її, у змінах вітрів — знамення для людей, які розуміють!
6 Такими є знамення Аллага, які Ми читаємо тобі в істині. У яку ж розповідь, якщо не про Аллага та Його знамення, вони увірують?
7 Горе кожному брехливому грішнику!
8 Він слухає знамення Аллага, які ти читаєш йому, а потім вивищує себе, наче ніколи їх і не чув. Сповісти ж йому добру звістку про болісну кару!
9 Коли він дізнається про якісь із Наших знамень, то починає з них глузувати. Таких чекає принизлива кара!
10 Перед ними буде геєна. Не допоможе їм ні те, що вони собі здобували, ні ті, кого вони брали собі як покровителів замість Аллага! На них чекає велика кара!
11 Це — прямий шлях! А тих, які не вірують у знамення свого Господа, чекає кара з болісними стражданнями!
12 Аллаг — Той, Хто підкорив для вас море, щоб кораблі пливли там за наказом Його, і щоб ви шукали Його ласки; можливо, ви будете дякувати!
13 Він підкорив для вас усе те, що на небесах і на землі. Воістину, в цьому — знамення для людей, які мислять!
14 Скажи віруючим, щоб вони простили тих, хто не сподівається на дні Аллага — нехай Він відплатить людям за те, що вони собі здобували! [1]
15 Хто робить добро, робить це задля самого себе. А хто чинить зло, той чинить його проти самого себе. А потім усі ви повернетесь до свого Господа!
16 Ми дарували синам Ісраїля Писання, мудрість і пророцтво, наділили їх благами та вивищили над жителями світів!
17 Ми дарували їм ясні вказівки — за наказом [Нашим]. Через взаємну ненависть вони розійшлися поміж собою лише після того, як до них прийшло знання. Воістину, в День Воскресіння твій Господь розсудить між ними те, про що вони сперечались!
18 А потім Ми вказали тобі на дорогу — за наказом [Нашим]. Йди ж нею, та не йди за бажаннями тих, які не мають знання!
19 Воістину, вони ніяк не врятують тебе від Аллага. Нечестивці є покровителями одні одних; Аллаг — Покровитель богобоязливих!
20 Це — видимі знамення для людей, прямий шлях та милість для впевнених!
21 Невже ті, які здобували собі злі вчинки, думали, що Ми й за життя й після смерті зробимо їх такими ж, як тих, хто увірував і творив добро? Погано ж розсудили вони!
22 Аллаг створив небеса й землю в істині, а також для того, щоб кожній душі відплатили за те, що вона собі здобула. І ні з ким не вчинять несправедливо!
23 Чи ти бачив того, хто зробив богом своє бажання? Володіючи знанням, Аллаг збив його зі шляху, запечатав слух і серце, а зір накрив завісою. Хто вкаже йому на прямий шлях замість Аллага? Невже ви не замислитесь?
24 Вони говорять: «Існує лише наше земне життя. Ми помираємо та народжуємось, нас винищує лише час». Вони не мають про це знання! Воістину, це лише їхні здогадки!
25 Коли їм читають Наші ясні знамення, їхнім єдиним доказом є лише такі слова: «Приведіть наших батьків, якщо ви говорите правду!»
26 Скажи: «Аллаг дарує вам життя, потім дарує смерть, а потім збере вас у День Воскресіння, у якому немає сумніву, але більшість людей не знає!»
27 Аллагу належить влада над небесами й землею; у той День, коли прийде час, прихильники неправди втратять усе!
28 Ти побачиш, що кожна громада впала на коліна. Кожну громаду покличуть до її книги: «Сьогодні вам відплатять за те, що ви робили!»
29 Це Наше писання говорить проти вас правду. Ми наказали записувати все, що ви робите!
30 Тих, які увірували й творили добро, їхній Господь уведе в Свою милість! Це і є справжній успіх!
31 А тим, які не увірували, [скажуть]: «Невже вам не читали Моїх знамень? Але ви себе вивищували та були грішними людьми!»
32 Коли вам говорили, що обіцянка Аллага правдива, і що в Часі немає сумніву, ви відповідали: «Ми не знаємо, що таке Час. Ми лише маємо здогадки про це і ми не є впевненими!»
33 Їм відкрилися їхні злі вчинки й вразило їх те, із чого вони глузували!
34 Їм скажуть: «Сьогодні Ми забудемо вас так, як ви забули зустріч із цим вашим Днем! Вашим притулком буде вогонь і не буде у вас помічників!
35 Це так, адже ви глузували зі знамень Аллага та спокусилися земним життям!» Сьогодні вони не вийдуть звідти і в них не проситимуть каяття!
36 Хвала Аллагу, Господу небес, Господу землі, Господу світів!
37 Йому належить велич на небесах і на землі, а Він — Всесильний, Мудрий!

[1] «Не сподівається на дні Аллага»: як свідчить аль-Багаві, мова йде про багатобожників, які не бояться помсти Аллага.