Сура 96: Аль-Аляк (Згусток)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 Читай! Ім’ям Господа твого, Який створив,
2 створив людину зі згустку крові!
3 Читай! І Господь твій — Найщедріший,
4 Який навчив письма пером.
5 Навчив людину того, чого вона не знала.
6 Але ж ні! Порушує людина межі,
7 коли здається їй, що вона не потребує нічого.
8 Воістину, до Господа твого повернення!
9 Чи бачив ти того, який заважає
10 рабу Нашому молитися?
11 Як ти вважаєш — а раптом він був на праведному шляху
12 та закликав до богобоязливості?
13 Як ти вважаєш — а якщо він сприйняв правду за оману та й відвернувся,
14 то чи не знав він, що Аллаг бачить його?
15 Але ж ні! Якщо він не зупиниться, Ми схопимо його за чуб,
16 чуб брехливий, грішний!
17 Нехай кличе своїх захисників!
18 Ми ж покличемо вартових пекла!
19 Але ж ні, не корися йому, а вклонися низько Господу й наближайся до Нього!