Сура 49: Аль-Худжурат (Кімнати)


Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного!
1 О ви, які увірували! Не намагайтесь випередити Аллага та Його Посланця! Бійтесь Аллага, воістину, Аллаг — Всечуючий та Всезнаючий!
2 О ви, які увірували! Не перекрикуйте Пророка та не звертайтеся до нього так голосно, як ви звертаєтесь одне до одного, інакше ваші вчинки стануть марними, а ви цього й не відчуєте.
3 Воістину, тим, хто перед Посланцем Аллага знижує свій голос, Аллаг очистив серця для богобоязливості. На них чекає прощення та велика винагорода!
4 Воістину, більшість тих, які кличуть тебе з двору, є нерозумними. [1]
5 Якби вони мали терпіння почекати доти, доки ти вийдеш, то це було б краще для них. Аллаг — Прощаючий, Милосердний!
6 О ви, які увірували! Якщо до вас із якоюсь звісткою прийде нечестивець, то спробуйте все прояснити. Адже через своє незнання ви можете зашкодити людям, про що згодом будете жалкувати!
7 Знайте, що серед вас перебуває Посланець Аллага. Якби він слухався вас у багатьох справах, то ви потрапили б у скруту. Проте Аллаг дозволив вам полюбити віру, зробив її прекрасною для ваших сердець і дарував ненависть до невір’я, нечестя та непослуху. Саме такі йдуть прямим шляхом —
8 завдяки ласці від Аллага та Його милості. Аллаг — Всезнаючий, Мудрий!
9 Якщо дві групи віруючих ведуть між собою боротьбу, то примиріть їх. Але якщо одна з них зазіхає на іншу, то боріться проти тієї, яка виявляє ворожість, доки вона не повернеться до наказу Аллага. А якщо вона повернеться, то встановіть між ними мир так, як і належить. І будьте справедливими; воістину, Аллаг любить справедливих!
10 Воістину, віруючі — браття. Тож встановлюйте мир між братами вашими й бійтесь Аллага — можливо, помилують вас!
11 О ви, які увірували! Нехай одні люди не глузують з інших — можливо, ті кращі за них. І нехай одні жінки не глузують з інших, можливо, ті кращі за них. Не лайте одне одного та не вигадуйте образливих прізвиськ. Зле ж бути нечестивцем після того, як увірував! А ті, хто не покаявся, є несправедливими!
12 О ви, які увірували! Уникайте більшості здогадок, адже, воістину, деякі здогадки є гріхом! Не слідкуйте одне за одним та не поширюйте пліток. Невже хтось із вас хоче їсти м’ясо свого покійного брата, якщо це відразно для вас? Бійтеся Аллага, воістину, Аллаг — приймаючий каяття, Милосердний! [2]
13 О люди! Воістину, Ми створили вас із чоловіка та жінки й зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші з-посеред вас перед Аллагом — найбільш богобоязливі! Воістину, Аллаг — Всезнаючий, Всевідаючий!
14 Бедуїни сказали: «Ми увірували!» Скажи: «Ви не увірували, тому говоріть: ми навернулись до ісламу. Але віра ще не ввійшла до ваших сердець. Якщо ви покоритесь Аллагу та Його Посланцю, то Він не применшить ваших вчинків. Воістину, Аллаг — Всепрощаючий, Милосердний!»
15 Віруючі — це лише ті, хто увірував у Аллага та Його Посланця, а потім не мав сумніву та вів боротьбу на шляху Аллага, жертвуючи своє майно та душу. Саме вони є правдивими!
16 Невже ви бажаєте розповісти Аллагу про вашу релігію, тоді як Аллаг знає те, що на небесах, і те, що на землі?! Аллаг знає про кожну річ!
17 Вони вважають своє навернення до ісламу милістю для тебе. Скажи: «Не вважайте своє навернення до ісламу милістю. Це Аллаг виявив до вас милість, коли вказав вам на шлях до віри — якщо ви говорите правду!»
18 Воістину, Аллаг знає потаємне небес і землі. І Аллаг бачить те, що ви робите!

[1] «З двору»: досл. «поза кімнатами»

[2] «Їсти м’ясо свого покійного брата»: цей вислів означає обговорювати когось, аналогічно до вживаного в українській мові фразеологізму "перемивати кістки".